Är du intresserad av mångspråkskatalogisering?

Vill du vara med och stärka regional samverkan inom det området? 

Vårt samverkansarbete kommer under våren att starta en arbetsgrupp för Medier och metadata som inledningsvis kommer att arbeta med två uppdrag; ett inom katalogisering av mångspråk och ett inom urval/inval av e-medier. Du kan läsa mer om bakgrunden till dessa aktiviteter i den Medieutredning som genomfördes under fjolåret som en del av samverkansarbetet.  

Uppdraget Katalogisering på mångspråk förväntas initialt svara på frågan hur utmaningarna ska lösas. Ska vi stötta i användningen av befintliga ramavtal? Ska vi genomföra en ny upphandling eller ska vi i regionen samla våra kompetenser inom mångspråkig katalogisering för att lösa utmaningarna? Eller en kombination av dessa?

Uppdraget Urval/inval av e-medier tar i en första fas fram specifikationer på hur ett ändamålsenligt och effektivt inval av e-medier ser ut och kan åstadkommas utan att utesluta en kommunal särprägel. Arbetet kan i nästa steg resultera i att funktionalitet utvecklas i Axiell medias gränssnitt för att stötta i arbetet.

Vi söker nu medarbetare som har kompetens och erfarenhet av området katalogisering på mångspråk. Vi söker både dig som är intresserad av att leda arbetet i rollen som aktivitetsansvarig och dig som vill ingå i arbetsgruppen som deltagare.

Uppdatering 2022-05-03. Nu är aktivitetsansvarig och arbetsgrupp tillsatta för urval/inval av e-medier. För frågor kontakta aktivitetsansvarig Calle Wittefeldt  calle.wittefeldt@forumbiblioteken.se
 
Aktivitetsansvarig – Som aktivitetsansvarig planerar, leder och deltar du arbetet med aktiviteten. Du kommer att arbeta tillsammans med en arbetsgrupp med deltagare från olika kommuner i regionen samt med regionbibliotekets samverkanskansli och då framför allt med områdesansvarig för medier och metadata.  

Arbetsgruppsdeltagare – Som deltagare bidrar du med din tid, kompetens och erfarenhet. Du utför arbetsuppgifter på och mellan möten och arbetar tillsammans med övriga arbetsgruppsdeltagare och förmodligen även med olika roller och experter på biblioteken i regionen.  

Det är troligt att gruppen Medier och metadata delas upp i två grupper som arbetar med respektive uppdrag, men det finns övergripande frågor som hela gruppen kan ta sig an. Arbetsmässigt handlar det om ca 1-2 träffar i månaden med visst arbete mellan mötena. Vi tror att det i snitt innebär ca 20 % för dig som aktivitetsansvarig och ca 10 % som arbetsgruppsdeltagare fram till årsskiftet.  

Är du intresserad? 

Prata med din chef och anmäl ditt intresse genom att maila till Karin Andersson Sundström på Regionbiblioteket. Ange i mailet vilken roll du är intresserad av. Berätta gärna lite kort om dig själv.
E-post: karin.andersson-sundstrom (a) regionstockholm.se

Vi kommer därefter att sätta samman gruppen så det blir en bra spridning av kompetenser, olika kommuner och så vidare. Vi kommer även att upprätta en överenskommelse med respektive bibliotekschef om att respektive medarbetare ingår i gruppen. 

Frågor? Funderingar?

Kontakta tf. områdesansvarig för Medier och metadata Daniel Andersson.
E-post: daniel.andersson (a) criopartner.se, tel.nr: 070 768 50 05

Läs mer om pilotprojektet som pågått under 2021 och som lagt grunden för kommande samverkansarbete, Bibliotekssamverkan i praktiken – ett pilotprojekt 2021.

Relaterade poster