Fanfiction som läs- och skrivfrämjande metod på bibliotek

Under februari gästade Gemma Ingargiola, ungdomsbibliotekarie på biblioteken i Järfälla, en av regionbibliotekets träffar och berättade om fanfiction med fokus på hur bibliotek kan använda det i sitt läs- och skrivfrämjande arbete. Du som missade träffen kan här ta del av en intervju med tips från Gemma.

Vad är fanfiction?

Som namnet antyder, är fanfiction (förkortat ff eller fic) berättelser som författas av amatörer (fans). Det som utmärker fanfiction som genre är att de är baserade på redan existerade verk och/eller karaktärer. Fanfiction kan skrivas om i princip allt möjligt: böcker, manga, filmer, tv-serier, tv-spel eller verkliga personer som skådisar och idrottare. Det finns tre stora internationella plattformar där man skriver och läser ff: Archive of Our Own (ao3), Fanfiction.net och Wattpad.

Vilka sysslar med fanfiction?

De som läser och skriver ff kan vara mellan 13 och 30 år gamla, men mer än hälften av användare är unga vuxna (20-35 år). Orsaken till det kan vara att det behövs goda kunskaper i engelska eftersom den mesta fanfiction är på engelska, men också för att ff som genre hade sin genombrott under 2010-talen, och ”tillhör” då på nåt sätt just den generationen.

Vad är det som lockar med fanfiction?

Inom ff finns det många olika undergenrer, men det finns framför allt två drivkrafter. Den som läser ff vill stanna kvar i en fiktiv värld och utforska dess möjligheter. Den som skriver vill också utforska, och kanske ändra något från originalberättelsen som hen inte tyckte om.

Gemma Ingargiola, ungdomsbibliotekarie på Järfälla bibliotek

Hur kan biblioteken arbeta med fanfiction?

Biblioteken kan använda fanfiction som ett läs- och skrivfrämjande verktyg. På sätt och vis är ff ännu mer tillgängligt än vanliga böcker. Man kan komma åt ff var som helst och med vilken enhet som helst. Det engelska språket i fanfiction är lättare än det i ungdomsböcker och det går att skräddarsy sin läsupplevelse genom att använda arkivens tag-system.

I läsecirklar kan fanfiction locka ovana läsare som kanske inte orkar läsa en hel bok, men som kan läsa till exempel 10 sidor om en favorit tv-serie. Det fungerar också som ingång till skrivandet, eftersom grunden till berättelsen redan finns. Jag ordnade en skrivarworkshop där vi först pratade om fanfiction och valde en berättelse att utgå ifrån. Sedan jobbade vi med de vanliga byggklossarna för berättandet. Ett snävare sätt att jobba skulle kunna vara att ordna ff-workshop om en specifik värld/karaktär.

Har du något tips till bibliotek som vill arbeta med fanficition?

Läsning och skrivande av fanfiction kan vara en väldig privat och intim upplevelse. Genren kan göra det lättare att skriva om känsliga teman som sex, våld och psykisk ohälsa. Därför kan man inte förvänta sig stort deltagande när man ordnar ff-aktiviteter och det är viktigt att arbeta aktivt med relationsskapande och göra biblioteket till en trygg plats för deltagande. Mitt tips är att läsa mycket och engagera sig i ff-världen. Är man själv engagerad kan man lätt sprida engagemang till alla deltagare, och nå utmärkta resultat!

Relaterade poster