Regionbibliotek Stockholm söker ledare för nytt samverkanskansli

Vill du vara med och leda och utveckla arbetet med bibliotekssamverkan i regionen? Vill du tillsammans med folkbiblioteken hitta lösningar som är bra för invånarna, biblioteksmedarbetarna och för kommunerna? Nu söker Regionbibliotek Stockholm en ledare för samverkanskansliet.

Regionbibliotek Stockholms verksamhet syftar till att främja samverkan och verksamhetsutveckling för länets folkbibliotek. Vi arbetar utifrån Regional biblioteksplan (2020 – 2023) med de tre huvudområdena läsande och bildning, lärande organisationer samt förstärkt infrastruktur. Ett prioriterat utvecklingsområde är att fortsätta arbetet med att främja folkbibliotekens samverkan och utveckling och för att ta nästa steg i det arbetet inrättar vi nu ett samverkanskansli som en del av regionbiblioteket.

Som ledare för samverkanskansliet är en central uppgift att fortsätta bygga upp verksamheten när det inledande pilotprojektet nu övergår i permanent verksamhet. Det handlar om att bedriva praktisk samverkan inom områdena medier, digitala tjänster och digital delaktighet genom att exempelvis förhandla avtal, arbeta fram upphandlingsunderlag och koordinera projektgrupper.

Läs mer om tjänsten och ansök via Region Stockholms jobbportalRelaterade poster

  • Inga relaterade