Välkommen till regionbiblioteket Peter Axelsson!

Den 20 september började Peter Axelsson som ny enhetschef på Regionbibliotek Stockholm. Här berättar han om sina tankar kring det nya uppdraget.

Peter Axelsson

Du kommer närmast från rollen som kommunikationschef på Kungliga biblioteket. Vad tar du med dig därifrån till regionbiblioteket?

Jag tar med en bra grundkunskap om svenskt biblioteksväsende och de frågor som varit aktuella under senare år. Självklart så har alla arrangemang och möten gjort att jag under åren träffat många som arbetar inom området och det kontaktnätet tror jag också är användbart i det här arbetet.

Vad är Regionbibliotek Stockholm för dig?

Det intressanta är inte vad regionbiblioteket är för mig utan vad vi är för folkbiblioteken i regionen. Vi ska bland annat främja samarbete och utveckling och där handlar det om att kontinuerligt se över vårt arbete så att vi gör rätt saker.

Vilka är de viktigaste frågorna för regionbiblioteket att arbeta med framöver?

Vi har en regional biblioteksplan som tydligt pekar ut tre områden. Det handlar om läsande och bildning, lärande organisationer samt förstärkt infrastruktur. Inom det sista området är det extra viktigt att det nu pågående pilotprojektet hittar delar som kan övergå i reguljär verksamhet.

Nu startar kulturlivet igång igen – vilken kulturupplevelse ser du mest fram emot i höst?

Studiecirkeln! Jag hann precis börja en studiecirkel i bokbinderi innan pandemin slog till och det är toppenkul att den nu under hösten har kommit igång igen.

Relaterade poster

  • Inga relaterade