Givande möten och större lugn i Bokbåten under pandemin

Den alltid lika uppskattade Bokbåten har nått ut till nya målgrupper under coronapandemin. Samtidigt som besökarantalet har ökat har förändrade rutiner skapat mer kvalitet i möten med låntagare och större arbetsro för personalen.

Bokbåten ligger vid bryggan. Foto: Maria Anderhagen

Under två intensiva veckor – en på våren och en på hösten – besöker Bokbåten totalt 23 öar och 24 bryggor. Med på turen är en verksamhetsansvarig och två bibliotekarier, en från respektive kommun, som roterar under veckan. Vi intervjuade Maria Anderhagen, verksamhetsansvarig och Therése Björkman, bibliotekarie på Norrtälje bibliotek, om hur arbetet ombord på det flytande biblioteket har sett ut under pandemin.

Hittills i år har Bokbåten haft 30 % fler tingade böcker. Har ni nått ut till nya målgrupper?
Ja, antalet förbokningar har ökat från omkring 300-350 till 400. Vi har sett flera nya namn i reservationslistorna och det beror nog på att det är fler personer som varit ute på öarna i sina stugor. Det har både varit yngre och äldre målgrupper som ökat, men vi har inte marknadsfört oss mer.

Hur har ni behövt ställa om arbetet ombord under pandemin?
Vi har begränsat antalet personer som fått vara ombord samtidigt till max fyra stycken. En av oss har tagit emot i land och välkomnat och pratat med de som står och väntar på sin tur. På många sätt har det blivit bättre. Vi har fått igång många trevliga och givande samtal när vi mött besökarna och fått höra lite om öarna. Ofta har vi ont om tid, men nu har samtalen fått ta mer plats och det har blivit mycket lugnare för både låntagare och personal ombord. I övrigt har det inte hänt så mycket oförutsett. Vi har planerat noga, arbetat med munskydd och haft med handsprit och vad vi vet har inget blivit sjuk efter besöken.

Vad är det roligaste med att arbeta med Bokbåten?
Något som är väldigt givande att träffa personal från andra bibliotek och lära sig av varandra.  Det blir många aha-upplevelser och vi kan dela tips och erfarenheter sinsemellan. Sen är det alltid kul att möta låntagarna som är positiva och glada när vi kommer. Det är ganska fritt att ordna arbetet som vi vill. Samtidigt som det är väldigt komprimerat med ett bibliotek i miniformat. Förberedelserna inför turen är lite slitiga med att packa och bära lådor och kassar och sen är dagarna ombord både intensiva och superroliga.

Inne i Bokbåten. Foto: Maria Anderhagen

Vad är den största skillnaden mellan att jobba på land och till sjöss?
Att allt rör sig! Vi behöver säkra all utrustning som datorer, vagnar och allt som kan glida iväg när det gungar. Sen går det ju inte att gå och hämta saker. Det vi har med ombord är det vi har att arbeta med så vi får ibland improvisera. En positiv sak är också att det blir mindre administration eftersom det är ett lånekort per ö. Det finns lite mer tid till samtal och det har lett till många väldigt härliga bokprat.

Finns det någon lärdom att ta med från sättet att arbeta under corona?
Vi kommer fortsätta att sätta ett maxantal på hur många besökare det kan vara samtidigt. Det är en stor skillnad när det kommer några få besökare jämfört med när det kommer en hel skolklass. De digitala mötena med kollegor inför turerna har också varit otroligt givande. Nu har vi haft ett ansikte på varandra innan vi ses och kunnat förbereda mer. Det kommer vi att ta med oss.

Vilka böcker har varit mest efterfrågade på vårens turer?
Det är i stort sett samma som i land. När kräftorna sjunger och Shuggie Bain till exempel. Samtidigt lite mer nischade ämnen som böcker om kungahus i Europa. Och skärgårdshyllan är ju också populär.

Relaterade poster