Dags för verkstad!

Bibliotekssamverkan i praktiken – ett pilotprojekt 2021

Nu är det dags för verkstad! Arbetsgrupper för de olika delområdena är tillsatta och i dagarna har grupperna sina första arbetsmöten. En referensgrupp är också tillsatt och den kommer vara en länk mellan projektet och organisationerna, där bibliotekens olika förutsättningar och utgångspunkter kan lyftas.

Ett exempel från arbetet inom delområdet medieförsörjning/-utredning:

Under våren kommer arbetsgruppen ta fram en nulägesbild för mediförsörjningen inom regionen för att sedan föreslå områden där samverkan skulle kunna vara ett sätt att lösa de utmaningar som finns. Områdesansvarige Fredrik Karlsson, konsult för uppdraget, berättar:

– Vi har bara börjat skrapa på ytan men redan nu kan vi konstatera att vi hittar spännande siffror. Visste du till exempel att den kommun i regionen som lägger mest pengar på medier per invånare lägger nästan 1,65 gånger så mycket som den som lägger minst?1 Eller visste du att av de kommuner som erbjuder sina invånare strömmade filmer erbjuder en fyra per månad, en annan 402? Det är spännande siffror som säger något om utbudet och användning i regionen. Nu ska vi gräva vidare!

Kontaktuppgifter till ansvariga för respektive delområden:

Till de områdesansvariga kan du som medarbetare eller chef på biblioteken i regionen vända dig om du har frågor, förslag eller funderingar och inte deltar i arbetsgruppen.

Bibblix + Libris: Julia Keller

Digital delaktighet: Hanna Johansson

Medieförsörjning/-utredning: Fredrik Karlsson, Crio

Projektledare övergripande projekt: Lovisa Furendal Berndt

1Källa: Nationell biblioteksstatistik KB 2016-2019.

2 Källa: Låneregler på kommunernas egna webbplatser.

Relaterade poster

  • Inga relaterade