Föreläsningar från Träffpunkt biblioteksplaner

Den 22 oktober arrangerade Kungliga biblioteket en digital konferens inom spåret Träffpunkt biblioteksplaner. Rubriken var Armens längd och tilliten till bibliotekets demokratiska uppdrag.

Hela förmiddagens program finns utlagt i KB:s kanal på Youtube.
Träffpunkt biblioteksplaner 22 oktober 2020

Vi vill gärna tipsa om tre programpunkter inom ganska skilda områden. Den första är ett verkligt exempel på hantering av otrygghet på bibliotek medan den andra handlar om tillitsbaserad styrning av arbetet på bibliotek. Den sista utgår från konferensens tema om relationen mellan de som styr biblioteken: politiker, tjänstemän, användare och lagstiftning.

  • Vad hände.. och vad händer? Hot, otrygghet och konsekvens på ett folkbibliotek. Tony Melander, Vadstena bibliotek (ca 35 min in i sändningen).
  • Tillitsbaserad styrning – hur skiljer den sig från dagens styrning och vad krävs för att kunna arbeta utifrån en tillitsbaserad styrmodell? Christine Feuk, SKR (ca 55 min in i sändningen).
  • Politiken, biblioteken och medborgarna. Roger Blomgren, Högskolan i Borås (ca 2 tim, 15 min in i sändningen)

Hela programmet hittar du här på KB:s konferenssida.

//Karin Sundström, Regionbibliotek Stockholm


Relaterade poster

  • Inga relaterade