Utställning med fokus på integritet

Bild på den digitala utställningen av Glass Room Misinformation Edition.
Bild på den digitala utställningen Glass Room Misinformation Edition.

Mitt digitala jag – Utställning och nytt Data Detox kit på svenska
Vill du lära mer om data, säkerhet och digitalt välmående? Vill ni lyfta dessa viktiga områden på ditt bibliotek? Nu finns utställningen Glass Room Misinformation Edition och ett nytt Data Detox kit på svenska, helt utan kostnad att använda på bibliotek runt om i landet.

Syftet med utställningen är att skapa nyfikenhet och väcka frågor i biblioteksrummet. Materialet kan användas för att initiera samtal och som utgångspunkt för fördjupande workshops. Bakom utställningen står Digitalt först-projektet Mitt digitala jag.

Utställningen består av 6 affischer, 4 appar och ett Data Detox kit. Regionbiblioteket har en uppsättning tryckt utställningsmaterial att låna ut till bibliotek som vill lyfta frågor om data och säkerhet på biblioteket. Tillgängligt från och med årsskiftet 2020/2021. Kontakta oss vid intresse!

Mer information om utställningen finns på Region Gävleborgs webbsida
Läs mer om The Glass Room – Misinformation edition
Se det digitala Data Detox kitet

Relaterade poster