Nyheter från Digitalt först med användaren i fokus

Nytt på Digiteket

Lärplattformen Digiteket fortsätter växa med nya kurser som handlar om hur biblioteken kan nå sina användare i coronatider, exempelvis genom att filma eller livesända programverksamhet på olika sätt. Några exempel på nya kurser är:
Liveströmma från mobil och Facebook
Liveströmma till youtube med dator och webbkamera
Filminspelning med mobilens frontkamera

Bild som visar en kurs på Digiteket.

 

 

 

 

 

 

För många bibliotek är det svårt att dra gränsen för vad biblioteket ska svara på och hjälpa sina besökare med. Frågor som medför svåra dilemman för den enskilda medarbetaren såväl som för folkbiblioteken i stort. Därför har Digiteket tagit fram en kurs, som vi tror är både efterlängtad och användbar på biblioteken. Syftet med kursen är att ge bibliotekschefer och medarbetare hjälp med att gemensamt komma fram till vilka frågor de ska svara på, samt vilka rutiner som ska gälla på arbetsplatsen.
Får jag verkligen svara på alla frågor? Etiska dilemman – egen moral och motstridiga krav

Bild som visar en kurs på Digiteket.

 

 

 

 

 

För mer inspiration om hur olika bibliotek arbetar digitalt i coronatider, besök sidan #digitalabiblioteket i Digiteket där goda exempel samlas.
#digitalabiblioteket

Nytt kurspaket: Att leda digital transformation

I höst kommer ett nytt kurspaket för bibliotekschefer publiceras på Digiteket. Kursen Att leda digital transformation kommer att bestå av åtta kursmoduler på olika teman. Det kommer att finnas möjlighet att gå kursen individuellt eller tillsammans i en grupp i en kommun eller region.
Den 17/6 kl. 10-11 ordnas en webbsänd presentation av kursens innehåll och upplägg. Bibliotekschefer och regionbibliotek bjuds in för att kunna planera för gemensamma satsningar till hösten. Regionbiblioteket återkommer med inbjudan till detta tillfälle.

Ny nätverksträff: Digitalt först med användaren i fokus 10/6

På efterfrågan ordnar regionbiblioteket ytterligare en digital nätverksträff, för alla intresserade av digital biblioteksverksamhet. Vårens första regionala nätverksträff inom projektet Digitalt först med användaren i fokus den 6 maj, visade på ett stort behov av att prata med bibliotekskollegor i andra kommuner. Därför ger vi möjlighet till ytterligare dialog och frågor. Mer information om träffen och hur du anmäler dig finns i vårt kalendarium:
Digitalt först med användaren i fokus 10/6

Fler tips

Genomskåda – Resursbank på Utbildningsradion
Utbildningsradion (UR) har ett förstärkt MIK-uppdrag. Under taggen Genomskåda samlar de lärresurser användbara för bibliotek inom arbetet med MIK.
Genomskåda – UR Play
UR:s nyhetsbrev för bibliotek och folkbildning

Forskarcirkeln skeptikerspåret – Filmade föreläsningar
Under våren pågår en forskarcirkel inom Digitalt först. Cirkeln samlar biblioteksmedarbetare från hela landet som tillsammans får fördjupa sig i  frågor kring digitalisering utifrån den egna yrkespraktiken.
Läs mer och ta del av filmade föreläsningar som hölls vid uppstarten av forskarcirkeln (på Kungliga biblioteket 14 februari 2020).


Kontakta oss

Om ni vill fördjupa er mer inom projektet Digitalt först med användaren i fokus, ställa frågor eller dela med er av förslag och idéer – ta gärna kontakt med Hanna eller Julia på Regionbibliotek Stockholm. Vi finns tillgängliga via telefon, e-post och vi deltar gärna i digitala möten med er.

Digitala möten med regionbiblioteket
I stället för att besöka er testar vi gärna möjligheten att hålla i workshops med bibliotek och arbetsgrupper via digitala verktyg. Vill ni att vi håller en presentation av Digiteket och hjälper er att komma igång med kurserna? Eller att vi leder samtal med er kring hur ni som bibliotek kan arbeta mer med lärande och med digitala aktiviteter i verksamheterna? Kontakta oss gärna med förslag.

Varma hälsningar
Hanna Johansson och Julia Keller, Regionbibliotek Stockholm

Julia Keller: julia.keller@sll.se eller tel. 08 – 123 379 12 eller
Hanna Johansson: hanna.k.johansson@sll.se eller tel. 08 – 123 379 20

Här finns tidigare publicerade nyheter och länkar:
Nyheter från Digitalt först med användaren i fokus (2 april 2020)

 

 

Relaterade poster