Mera om Språktåget

Nu har foldrar, gåvokort och affischer skickats till biblioteken i länet, och det känns fint att Språktåget äntligen tuffar ut i verkligheten och förhoppningsvis når många barn och deras vuxna!

Den gemensamma fortbildningen tillsammans med barnhälsovården avlöpte väl och utvärderingen var huvudsakligen positiv, både från biblioteksmedarbetarna och BVC-sjuksköterskorna. Några av synpunkterna vi fick in besvaras här.

Många skrev att föreläsningarna var bra, och att även om man hade hört en del tidigare så var det bra med repetition. Andra tyckte att föreläsningen om språkutveckling kunnat vara mer fördjupad och konkret.

Programpunkten där vi från regionbiblioteket presenterade Språktåget tyckte flera var för kort, och önskade mer konkret information om hur det är tänkt att gå till. Det tar vi givetvis till oss av, och hoppas att mejlet som vi skickade i samband med att materialet skickades ut reder ut begreppen. Några efterlyste praktiska exempel på hur bibliotek arbetat med små barns språkutveckling och om samarbeten med BVC. Det ska vi se till att sprida så småningom! Även mer tid för att prata om olika möjligheter att arbeta med materialet och exempel på hur olika aktörer kan samarbeta önskades. Att det var för kort med en för- eller eftermiddag tyckte många, men det är ofta en förutsättning för att alls kunna delta för medarbetare på både bibliotek och BVC. Vi får fundera på en uppföljande fortbildning istället, med fördjupning och goda exempel från praktiken.

Det finns ju andra samarbetspartners än BVC och några skulle ha velat att Öppna förskolan bjudits in. Också det en tanke att ha med till senare.

Någon önskade att det funnits plats på biljetten till Språktåget att skriva kontaktuppgifter till biblioteket. Vi såg nog för oss att familjen får med sig böcker direkt, men förstår förstås att det kan bli aktuellt att återkomma till dem. Det finns lite plats på biljettens baksida som kan användas att skriva kontaktuppgifter på. Om ni saknar kontaktuppgifter eller annan information om ert bibliotek i det övriga materialet så kan ni sätta bibliotekets stämpel på gåvokorten eller folders baksida. Det går också utmärkt att lägga in ett eget informationsblad inuti foldern, med information om öppettider och program för de minsta.

Boklistorna kommenterades också. Någon tyckte att de var för omfattande och svåra att arbeta med praktiskt. En viktig synpunkt förstås med tanke på att tiden ibland är knapp och att det inte alltid är vana barnbibliotekarier som bemannar barnavdelningen. Vi vet att några bibliotek kommer att ställa en del av dessa titlar för sig så att det blir färre böcker att leta bland. Det kan underlättas genom att märka böckerna med de klistermärken som skickas ut snart. Även här kan vi sammanställa tips på hur de olika biblioteken arbetar och skicka ut till alla.

Fler ramsor på ramsaffischen föreslog någon också. Det var en sak som vi övervägde, men det främsta syftet med affischen var att ha en enkel ramsa för de vuxna som inte känner sig så hemmastadda med ramsor, eller inte kan språket så väl. Kanske ni kan tipsa extra om just ramsor när familjerna kommer och hämtar gåvoboken, eller lägga med någon ramsa på ert eget informationsblad? Tänk bara på upphovsrätten!

Vi kommer att följa upp arbetet med Språktåget i höst genom enkäter till er på biblioteken, BVC och logopedi, för att höra hur ni tycker att samarbetet gått och om hur materialet fungerat att arbeta med. Men redan nu är vi glada för era synpunkter, idéer och förslag! Och fotografera gärna där ni satt upp affischer, eller om ni gjort en särskild Språktåget-hylla i biblioteket. Skicka bilderna till oss, det vore så roligt att se!

 

Avslutningsvis vill vi nämna de tips för vidareläsning som finns på  vår hemsida. Allra längst ner finns flera artiklar, filmer och bloggar att ta del av.

http://regionbiblioteket.se/spraktaget/

 

Pia & Lovisa

Relaterade poster