Unga och digitalisering – en föreläsning av Elza Dunkels

I slutet på augusti anordnade vi en föreläsning där ni fick möjligheten att lyssna på internetforskaren Elza Dunkels. Hon pratade om sin forskning om unga och nätet och hur vi kan förstå barn och ungas medievanor. Som förklaringsmodell använder hon bland annat teknikhistorien och synen på barn, ur vuxnas perspektiv. Föreläsningen följdes av gruppdiskussioner för dem som ville stanna kvar.

Här nedan kan ni ta del av hennes förslag på arbetssätt att jobba vidare med. På sin blogg finns även en massa information kring hennes forskning samt så förklarar hon upplägget kring kunskapscirklar lite närmare: http://www.kulturer.net/

Elzas tips:

Starta en kunskapscirkel!

 • Bestäm vilka frågor ni behöver fördjupa er i.
 • Ta del av samma material t ex en bok eller en föreläsning.
 • Träffas och arbeta mot ett gemensamt mål, t ex en uppdaterad digitaliseringsstrategi.
 • Nu är det ni som är experterna och som ska arbeta med era besökare.

Mål med kunskapscirkeln

 • Skapa teoretisk och praktisk samsyn
 • Utveckla tankeverktyg för professionen
 • Ge erkännande åt era befintliga kunskaper
 • Utarbeta ett eget gemensamt mål
 • Bonus: sparar tid och pengar

Arbeta vidare

 • När stöter ni på mediepanik i er verksamhet?
 • Vad kan ni göra?
 • När ser ni uttryck för juvenism?
 • Vad kan ni göra?
 • Vad är digital kompetens för er?
 • Är samhället digitalt kompetent? Är medborgarna?
 • Vems ansvar är det?
 • Hur ska alla nå rimlig digital kompetens?
 • Vilka är de stora hindren?

Här kan ni ta del av en föreläsning från tidigare i år: Digital backlash – om retoriken kring unga och nätet

Vill ni fortsätta samtala kring föreläsningen eller få hjälp med att starta upp en kunskapscirkel?
Hör av er till oss så vi kommer gärna ut till er på biblioteken.

Kontaktuppgifter:
Hanna Johansson hanna.k.johansson@sll.se
Julia Keller julia.keller@sll.se

//Julia Keller

Relaterade poster