En heldag om Inkluderande bibliotek

Tillit och mod

Rummet är alldeles stilla. De senast sagda orden flyter runt som korkbitar. Klockans sekundvisare masar sig fram. Vi sjunker. Våra blickar snuddar varandra. Andetag. Vi ser ut över gruppen och samlar in orden. Vi tar oss upp. Det kommer att gå bra. Det är i sin ordning. Vi förlorar riktning, kanske oss själva, en stund, sedan hjälper vi varandra att mötas. Vi gör det här tillsammans. Vi är en hel grupp. Vi delar. Lyssnar. Upptäcker och förfäras. Vi försvinner iväg, är långt ifrån varandra. Vi är varandra mycket nära.

Annika Hermele och Sofie Samuelsson i skriften Inkluderande bibliotek.

Vad innebär det att bibliotek är inkluderande? Vad är normkritik? Hur förhåller sig normkritik och bibliotek till varandra? Hur kan bibliotek motverka rasism och vara en plats för ALLA? Vad innebär det att tillsammans med bibliotekens användare utforma bibliotek? Vilka metoder kan användas för organisationer och medarbetare som ständigt lär, lär om och reflekterar i yrkesvardagen? Vad innebär det att reflektera? Hur kan kollegialt lärande i ökad utsträckning sker?

Folkbibliotek är komplexa verksamheter, med många roller och uppdrag. Att nå ALLA och särskilt de prioriterade målgrupperna kräver tankeverksamhet, medvetenhet, mod och tillit för att möta alla utifrån olika behov och förutsättningar.

Konferensen Inkluderande bibliotek den 16 oktober 2019 är en heldag om hur biblioteken kan verka för att vara just det – till för alla. För att kunna vara till för alla måste vi ställa oss frågor kring inkludering och diskriminering. Konferensen lyfter frågor kring mänskliga rättigheter, demokrati och mångfald och är en del av ett fokusområde för Regionbibliotek Stockholm som pågått under några år. Bland annat genom tre omgångar av fördjupningsträffar.

2017 genomfördes den första omgången fördjupningsträffar genom projektet Inkluderande biblioteksverksamhet med stöd av Statens Kulturråd för biblioteksmedarbetare från biblioteken i Stockholms län. Temat var normkritik och läsfrämjande. 2018 blev det ytterligare en omgång fördjupningsträffar, en satsning som kallades tillsammans. Denna gång var fokus språklig och kulturell mångfald, rasism och diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet i fokus.

2019 genomför vi två omgångar träffar med fokus unga och bibliotek. Ramar och utgångspunkter liknar Projekt Inkluderande biblioteksverksamhet samt satsningen Tillsammans. Cirka 12-20 deltagare utforskar tillsammans med regionbiblioteket olika områdena och prövar metoder. Mellan gångerna har deltagarna vissa uppgifter att göra på sina hemmabibliotek, bland annat inläsning av texter och skönlitteratur.

Träffarna bygger på interaktivitet och deltagarna har aktivt deltagit genom att samtala, skriva, gemensamt reflektera och pröva olika metoder som Regionbibliotek Stockholm arbetat fram till exempel taxonomier, kvalitetsmodellen och praktisk kunskap vilket har varit vägar för att vända och vrida på olika frågor. Några exempel från träffarna:

– Skriv ned 6 anledningar till Varför bibliotek ska arbeta med unga?
– Beskriv ett dilemma på en halv sida från din arbetsvardag.
– Efter lunchen gå två och två på en walk and talk för att ventilera en text.Vi har även haft

Tidskriftsklubbar kring texter och bokcirklar kring skönlitterära böcker inom temana. Varje träff har innehållit flera moment av skrivövningar.

Vi hoppas på att deltagarna prövar en del av det som träffarna innehåller på sitt eget bibliotek och att biblioteksmedarbetarna stärkts i sin roll att varje dag göra bibliotek.

Den 16 oktober vi vill knyta ihop säcken.

Varmt välkommen att anmäla dig till konferensen

//Cecilia Brisander

Relaterade poster

  • Inga relaterade