Upphovsrätt – Lärresurser och länkar

Bild: Copyright graffiti, Bild från Flickr, by Horia Varlan. CC-Licence: Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0) https://www.flickr.com/photos/horiavarlan/4273272605/

Har du koll på vad som gäller inom upphovsrätten?

Vilka bilder, filmer och texter får vi kopiera och använda i biblioteksrummet eller sprida på internet? Upphovsrätten är till för att skydda konstnärligt skapande som musik, film och litteratur, och uppstår automatiskt när ett verk kommer till.

Upphovsrätt är ett snårigt område och det är inte lätt att ha full koll på allt som gäller. Nedan följer länkar till fortbildningsresurser och material för dig som vill lära dig mer.

Att förstå och respektera upphovsrätten är en del av att ha digital kompetens. Kunskaper om upphovsrätt och licensiering ingår i kompetensområdet Skapa digitalt innehåll, som är ett av fem kompetensområden som ingår i EU:s ramverk för digital kompetens, Digcomp 2.0.

3. Skapa digitalt innehåll
Detta kompetensområde handlar om att kunna skapa kreativt digitalt
innehåll med hjälp av olika digitala verktyg (t.ex. digitalkamera, ordbehandlingsprogram, videoklippning och programmering). Det handlar också om kunskap om vilka villkor som gäller när du delar med dig av ditt eget och andras kreativa digitala innehåll på Internet, alltså upphovsrättsfrågor. Hit hör också kunskaper om programmering och datalogiskt tänkande.

Läs mer om de kompetensområden som ingår i Digcomp 2.0 i rapporten Digitala kompetenser – vägen till ett självskattningstest för folkbibliotekspersonal.

Nu pågår projektet Digitalt först med användaren i fokus, en nationell satsning på ett digitalt kompetenslyft för bibliotekspersonal. Projektet syftar till att fortbilda landets folkbibliotekspersonal så att de kan hjälpa befolkningen i ett digitalt kompetenslyft. Med anledning av detta kan det vara bra att uppdatera kunskaperna i upphovsrättsfrågor.

Lärresurser och diskussionsmaterial

Upphovsrätt – PRV
Bra faktasidor om upphovsrätt, patent och varumärkesskydd på PRV (Patent- och registreringsverket).

Internetstiftelsens (IIS) Digitala lektioner (för lärare):
Vad är upphovsrätt och hur fungerar det?
Lag och rätt – lektioner som rör upphovsrätt och frågor kring yttrandefrihet och kränkningar på nätet.

Internetguide: Kom igång med CC och GNU-GPL
IIS, Johanna Lundeberg, 2017
Kapitel 4. Upphovsrätt och licenser

Statens medieråd
För att öka kunskapen om upphovsrätt och förtal har Statens medieråd tagit fram lektionsmaterial som bygger på tre dokumentärpoddar.
Ingångssida: Material för att stärka ungas kunskaper om upphovsrätt på nätet
Lektionsmaterial i Medierådets material MIK för mig:
Lektioner om upphovsrätt
Vad är upphovsrätt? – Inledande faktabakgrund om upphovsrätt

Statens medieråd – Fakta: Upphovsrätt

Skolverket – faktasidor för pedagoger och skolor
Så funkar upphovsrätten för film, radio och tv-program

Creative Commons – en guide för lärare

Så funkar upphovsrätten för musik

riksdagen.se – Lagtexten om upphovsrätt: Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

 

Bilden ovan:
Copyright graffiti, bild från Flickr, by Horia Varlan.
CC-Licence: Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)

Relaterade poster