För ett smartare liv på nätet – källkritik, sökkritik och sökteknik

“I have read and agree to the Terms” is the biggest lie on the web.

Nog känner vi igen oss i att bara klicka på Godkänn när vi får frågor om vi godkänner villkor i de tjänster vi använder i appar och på sajter! Webbsidan TOSDR (Terms of Service; Didn’t Read) ger en sammanfattning av mängder av dessa villkor presenterade med det viktigaste man behöver känna till. De är också graderade i hur bra eller dåliga de anses vara. Här kan man också hitta sökmaskiner som inte spårar allt du gör online. Tipset kom från Linda Spolén som höll en mycket intressant föreläsning i november om källkritik, sökkritik och sökteknik. Linda Spolén är IT-pedagog och arbetar på Medioteket i Stockholms stad där hon håller i utbildningar inom digital kompetens, medie- och informationskunnighet och programmering med mera för pedagoger och skolbibliotekarier i Stockholms stad.

Föreläsningen gav inblick i hur det informations- och medielandskap vi omges av idag ofta ser ut och fungerar, hur det påverkar vårt nyhetsflöde men också vår världsbild. Vi fick tips på hur vi, genom att skaffa mer kunskap och söka smartare, kan få större kontroll över vår digitala vardag. Genom att utgå ifrån aktuella exempel på falska nyheter, bilder och klickbeten på sociala medier, berättade Linda om vad medie- och informationskunnighet, MIK, innebär och varför dessa kunnigheter är så viktiga idag.

Linda visade exempel på hur svårt det kan vara på att skilja på nyhetsartiklar och reklam som sprids i sociala medier. Konkurrensen om vår uppmärksamhet är hård och metoderna för att locka oss att klicka oss vidare till olika sajter ökar, exempelvis genom olika former av klickbeten. Vi fick också tips på webbtjänster att använda för att för att undgå att våra digitala aktiviteter spåras, samt för ett mer varierat informationsflöde.

Som internetanvändare måste vi förstå vad algoritmer är, menade Linda, hur de fungerar och påverkar vårt nätbeteende. Idag finns algoritmer inprogrammerade i tjänster och produkter och i samhället på olika sätt. Det är viktigt att vara medveten om vilken inverkan detta får och hur möjligheten till övervakning ökar när allt mer blir uppkopplat. Dock bör vi komma ihåg att algoritmer inte är neutrala data utan skrivs och skapas av människor. Bakom varje algoritm finns en människa och en mänsklig värdering.

Vi gavs även exempel på hur lång AI-utvecklingen (Artificiell intelligens) kommit idag på olika områden, vilket för med sig nya etiska och källkritiska utmaningar. Ett aktuellt exempel är Deepfake, manipulerade filmer där en persons ansikte kan klippas in i rörlig bild och därmed se ut att medverka i ett helt fejkat sammanhang. Kommer vi kunna lita på filmklipp i framtiden?

Vi uppmanades att använda fler söktjänster än Google. Linda använde Google bildsök för att exemplifiera hur Google ofta ger oss en västerländsk och stereotyp världsbild, beroende på att algoritmerna bakom många söktjänster bygger förlegade bilder av exempelvis yrken och aktiviteter. Använder vi en kinesisk eller rysk sökmotor får vi andra resultat och en annan världsbild. Testa exempelvis att bildsöka i Google på ord som shopping, programmer, librarian – vad signalerar bilderna som kommer upp, bekräftar eller utmanar de våra synsätt?

För den som vill lär sig mer på egen hand eller tillsammans med kollegor finns flera tillgängliga resurser. Här kommer några tips:

Tips från Linda Spolén:

På Skolverkets webbsida finns en Lärportal med Moduler för Digital kompetens. Moduler: Digitalt berättande, Kritisk användning av nätet, Leda digitalisering, med mera.
Tips: Kritisk användning av nätet och Säker användning av nätet

Digitalsamtal är en bra podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Med teknikjournalisten Anders Thoresson. https://digitalsamtal.se/

Mikoteket – studiematerial i olika spår inom medie- och informationskunnighet (MIK) och digital kompetens. Se även tjänsten Ekokammaren.
https://mikoteket.se/

TinEye är en sökmotor för bilder. Kan användas för att söka på fejkade bilder för att hitta originalbilden eller olika versioner av en bild.
https://www.tineye.com/

Tosdr.org, Terms of service didnt read. Webbsida som kortfattat beskriver avtal och villkoren bakom flera av de tjänster vi använder, samt graderar avtalen på en skala.
https://tosdr.org/

Teknikjournalisten Andreas Ekström skriver och föreläser om Google, om de värderingar som påverkar våra sökträffar och om digital jämlikhet.
TED talk: ”The moral bias behind your search results”. Flera bra och lärorika filmade föreläsningar med Andreas Ekström finns på Youtube

Tekniksociologen Zeynep Tufekcis TED talks om hur algoritmer påverkar våra sökresultat på tjänster som Facebook, Google and Amazon.
TED talks: ”We’re building a dystopia just to make people click on ads”.
Democracy vs. Clickbait

På Youtube finns flera exempel på deepfake, med kända politiker som Barack Obama och Donald Trump. ”Nothing is real: How German scientists control Putin’s face” är en film som kortfattat förklarar tekniken bakom.

Den som vill veta mer om Artificiell intelligens (AI), om vår digitala sam- och framtid, kan söka på artiklar och filmade föreläsningar av Max Tegmark, professor i astrofysik och författare.

Hanna Johansson, Regionbibliotek Stockholm

 

Relaterade poster