Regionbiblioteket på Bokmässan 2018

Regionbibliotek Stockholm kommer att finnas på Bokmässan 2018. Här ser du vilka programpunkter vi medverkar i, då vi berättar om en del av de projekt och satsningar vi arbetar med. Vi visar även programpunkter som länets bibliotek medverkar i. Hoppas vi ses!

Samtliga programpunkter äger rum på torsdagen 27 september

Boken kommer är en tjänst med långa traditioner som ändå ofta pågår lite i skymundan. I ett projekt med tre delstudier har Regionbibliotek Stockholm försökt belysa denna uppsökande tjänst. Jenny Lindberg från Bibliotekshögskolan i Borås har gjort en forskningsstudie med bibliotekspersonal, bibliotekschefer och användare. Studien ger en unik inblick i vad Boken kommer betyder för den som inte själv kan komma till biblioteket.
Torsdag kl 12:00 Biblioteks – och berättarscenen

I Regionbibliotek Stockholms projekt Inkluderande biblioteksverksamhet – normkritik, hbtq, läsfrämjande och metodutveckling utforskades metoder för biblioteksarbete med inkludering, normkritik och mångfald med fokus på läsfrämjande. Genom litteratur- och textsamtal tränades ett normkritiskt tanke- och förhållningssätt. Projektet syftade till ökad kompetens i inkludering, mångfald, normkritik och diskriminering i bibliotekssammanhang med fokus på läsfrämjande. Förhoppningen är att fördjupad kunskap och medvetenhet kan användas vid förändringsarbete i den vardagliga biblioteksverksamheten.
Torsdag kl 13:00 Biblioteks – och berättarscenen

Human Library är ett projekt som bedrivs av Sigtuna kommuns bibliotek i syfte att förebygga fördomar, motverka segregation samt skapa kontaktytor för samtal och integration mellan nyanlända/ asylsökande och etablerade kommuninvånare. Deltagare sjunger, lagar mat, vandrar, samt tränar att prata svenska enskilt eller i grupp med stöd av engagerade volontärer. Projektet är finansierat med stöd av Länsstyrelsen Stockholm och genomförs i samarbete med ideella föreningar och privatpersoner.
Torsdag kl 14:40 Biblioteks – och berättarscenen

Nya tjänster och format påverkar läsarnas beteende. I en paneldebatt med representanter från förlag, bokhandel och bibliotek diskuteras hur vi tillsammans tar nästa steg. Hur ser framtidens konsumtion, format och tjänster ut?
Medverkande: Oskar Laurin, chef för Regionbibliotek Stockholm, Jeanette Löfgren, chef för Marknad och försäljning, digitala böcker på Bonnierförlagen, Mattias Lundgren, vd Word Audio Publishing International, Maria Edsman, vd Akademibokhandeln och Bokus, samt Johan Kleberg, vd Adlibrisgruppen.
Moderator: Eva Houltzén, vd Axiell Media.
Torsdag kl 15:00-15:45. Scen G4

 

 

Relaterade poster