Biblioteksspråk för alla

Bild: Till vänster de nya lånereglerna. Texten är strukturerad i korta stycken efter fråga/svar. Till höger den gamla broschyren, med förmaningar och ”Du är själv ansvarig för dina lån tills de avregistrerats i bibliotekets databas” i fetstil. Foto: Anna Corlin

Till vänster de nya lånereglerna. Texten är strukturerad i korta stycken efter fråga/svar. Till höger den gamla broschyren, med förmaningar och ”Du är själv ansvarig för dina lån tills de avregistrerats i bibliotekets databas” i fetstil. Foto: Anna Corlin

Bibliotekets verksamhet ska vara tillgänglig för alla. Därför känns det viktigt att även vårt språk och kommunikation präglas av tillgänglighet och inkludering.

För ett par år sedan påbörjade vi arbetet med att göra vår externa kommunikation mer användarvänlig. Startskottet var den nya webbplatsen men meningen är att omfatta alla våra kommunikationskanaler.

Vårt mål är tydliga och läsbara texter i klarspråk som fungerar även för personer som av olika skäl inte är så läsvana, texter med en tydlig struktur som går lätt att skumläsa. Vi försöker också undvika det interna biblioteksfackspråket, ”bibliotekariskan” och onödigt byråkratspråk. Istället för ”omsättning ej tillåten” går det att säga ”du får inte låna om”.

Vi vill också ha ett normkritiskt perspektiv på text och bild. Varför har den som läser talböcker ett ”särskilt” eller ”speciellt” behov? Och varför säga ”vanliga böcker” när vi syftar på tryckta böcker? Ur vems perspektiv är det ”vanligt”? Och hur inkluderande är det att vår affisch om bokfika för föräldralediga visar fem föräldrar som alla har ljusblont hår och blekbeige hudfärg?
Det är ett ständigt pågående arbete, men tacksamt och inspirerande att se vår kommunikation stegvis utvecklas.

Vi har bland annat inspirerats av:

  • Riktlinjer för webbtexter från Regionbibliotek Stockholms projekt Biblioteket rätt och lätt.
  • Forsberg, Jenny: Tydliga texter: snabba skrivtips och språkråd.
  • Schyst! – en inspirationskälla till jämlik kommunikation från Region Värmland.

 

Anna Corlin
Biblioteken i Södertälje

Den här artikeln är även publicerad i Länsnytt nr 3 2015 med tema Språk. Läs hela länsnytt här.

 

Relaterade poster