Leka fram sitt språk

För att ge förskolepersonalen i Upplands Väsby en nytändning kring arbetet med barns språkutveckling har vi på biblioteket det senaste året valt att göra flera satsningar mot förskolepersonalen. Under hösten 2014 genomförde vi några inspirationskvällar på temat ”Dansa en bok – Knacka på”. Eftersom inspirationskvällarna var uppskattade planerar vi att göra en liknande satsning på temat barns språkutveckling. Till hösten 2015 satsar vi stort och kommer att erbjuda gratis fortbildning för all förskolepersonal i Upplands Väsby och utöka det material som finns tillgängligt på bokbussen.

Planen med fortbildningen är att personalen ska få träning i att lyfta barnens behov och träna dem i en mångfald av ämnen som alla går att koppla till huvudtemat retoriklek. Vi har bjudit in retorikpedagogen Gunlög Åkerstedt Lundell som vi hoppas ska entusiasmera och ge förskolepersonalen verktyg att på positiva och roliga sätt arbeta fram barns språk, trygghet, kroppsuppfattning och mycket annat.

Att få möjlighet att leka fram sitt språk tycker vi är viktigt och även i det utökade materialet som kommer cirkulera på bokbussen fokuserar vi kring leken. Vi har valt att satsa på pedagogiska material med en kombination av böcker och stödmaterial så som spel och leksaker.

Hanna Appelquist
Upplands Väsby bibliotek

Bilden ovan: Förskolepersonal dansar en bok. Oktober 2014. Fotograf: Hanna Appelquist

Den här artikeln är även publicerad i Länsnytt nr 3 2015 med tema Språk. Läs hela länsnytt här.

 

 

Relaterade poster