eMedborgarveckan 2015

eMedborgarvecka_logo

eMedborgarveckan 2015 – Anmälan är öppen till sista augusti!

eMedborgarveckan är en nationell kampanjvecka som pågår mellan 5-11 oktober.
I fokus för eMedborgarveckan 2015 är ökad användning av e-tjänster och digital delaktighet. Alla som gör insatser för digital delaktighet kan medverka under eMedborgarveckan 2015 på olika sätt.

eMedborgarveckan arrangeras nu för andra året av Digidelnätverket. Flera bibliotek kommer att delta i eMedborgarveckan 2015. Andra medverkande i eMedborgarveckan är exempelvis kommuner, organisationer, myndigheter, företag, studieförbund och privatpersoner. Om ni vill vara med i årets eMedborgarvecka är det dags att anmäla sig! Anmäl biblioteket senast sista augusti och få gratis kampanjmaterial! https://simplesignup.se/event/58907

Aktiviteter under eMedborgarveckan?
eMedborgarveckan genomförs samtidigt som europeiska Dyslexiveckan, 5-11 oktober (v. 41) – samordna gärna aktiviteter för att markera vikten av tillgänglighet för alla.

Digidelnätverket ger flera förslag på aktiviteter som kan ordnas under veckan:

  • Erbjuda föreläsningar, utbildningar och support. Ordna visningar av tjänster på bibliotekets webbsida eller kommunens e-tjänster.
  • Erbjuda grundläggande hjälp att hitta ut på nätet.
  • Samarbeta över förvaltningsgränserna i den egna kommunen och kontakta någon eller några myndigheter lokalt för medverkan under eMedborgarveckan. Fokus ligger på våra offentliga e-tjänster och veckan ska ge tillfälle för till exempel förvaltningar i en kommun att visa och marknadsföra sina tjänster på tillgängligt sätt.

eMedborgarveckan bygger på frivilliga insatser för digital delaktighet. Veckan riktar sig till alla som vill lära sig mer. Vilka aktiviteter ni vill genomföra är upp till er. Alla aktörer som anmäler sig och medverkar under Medborgarveckan kommer att bli omnämnda i Digidelnätverkets slutrapport.

Vill ni få fler tips på aktiviteter för bibliotek?
På Regionbibliotekets webbplats kan ni läsa mer om vad olika bibliotek i länet gjorde under Medborgarveckan 2014:
Medborgarveckan 2014 på biblioteken i Stockholms län

Läs mer om eMedborgarveckan 2015 och anmäl er här:
https://simplesignup.se/event/58907

Här finns mer info om eMedborgarveckan från Digidelnätverket.

Har ni frågor kring eMedborgarveckan är ni välkomna att kontakta oss på Regionbibliotek Stockholm.

Hanna Johansson
Utvecklingsledare Regionbibliotek Stockholm

 

 

Relaterade poster