Makerspace och skapande – Föreläsning med Marika Alneng

I slutet av mars bjöd Regionbiblioteket in till en förmiddag om makerspace och MIK . Det var mitt under Get Online Week och vi ville  ordna något om digital delaktighet för bibliotekspersonal. Föreläsare Marika Alneng från Hässelby gårds bibliotek berättade om hur biblioteket arbetar med Maker Party och programmeringskurser. Hon gav bra exempel och reflektioner kring skapande och bibliotek.

Vad är makerspace?
Marika gav en grundlig beskrivning av begreppet makerspace, på en nivå som passade även oss nyfikna men inte väldigt insatta. Maker-begreppet infattar många olika saker. Att skapa själv och att vara delaktig i en skaparrörelse. Att kunna gå till en lokal och ha tillgång till digitala program såväl som hantverksutrustning och material som kanske är dyrt och svårt att ha hemma. Makerspace kan även vara hantverk och icke digitala aktiviteter, som att sy och virka, eller att odla, yoga, testa på lödning eller elektronik, till att jobba med 3D-skrivare och annan högteknologi.

Kan man ha ett eget makerspace hemma? Att sy, sticka, odla kryddor med mera finns det många som gör själva i hemmets vrå. Eller ligger det i makerbegreppet att flera skapar tillsammans? Att man går till en lokal och gör saker med andra i ett större sammanhang?
Marika tror man kan ha ett makerspace hemma, men begreppet dela är centralt i makerrörelsen. Att vi delar med oss av det vi gör, delar med oss av våra kunskaper, inspirerar och hjälper varandra. Och en gemensam makerlokal ger oss tillgång till utrustning och material som är dyrt att skaffa själv.

Varför ska biblioteken ägna sig åt makerspace?
Ska biblioteken göra allt? Marika lyfter själv centrala frågor som kanske cirkulerar på biblioteken, och ger oss därefter flera argument. Argument som handlar om demokrati, tillgång och folkbildning.
Dels hänger det ihop med literacy, ett begrepp som innefattar vår tids kunskaper, vad vi behöver kunna för att klara oss i framtidens samhälle.  Biblioteken fyller en funktion genom att jobba även med makerkunskaper, på samma sätt som vi sedan tidigare jobbar med läsfrämjande/litteratur, bildning, IT-kunskaper, osv.  Enligt makerrörelsen är det egna skapandet vår tids folkbildning, att kunna vara producent och digitalt delaktig är viktiga kunskaper idag. Biblioteken har en stor roll i att sprida dessa kunskaper till fler människor, som av tradition alltid jobbat med folkbildning och kunskap.

Alla kan komma och delta
Förra året ordnade Bibblerian i Hässelby gård, där Marika jobbar, ett Maker Party. Under en heldag fick besökarna testa skapande vid olika stationer, både fysiskt och digitalt. Där fanns symaskiner, pärlor och en pin-maskin, möjligheter att testa spelprogrammering i Scratch eller att använda Mozillas Webmaker Tools. Läs mer i vår blogg.
Bibliotekens makerspace-program lockar ofta många barn. Men Marika tycker att en stor fördel med makerspace är att det är åldersöverskridande. Alla kan komma och delta. En annan fördel är att deltagarna inte behöver kunna jättebra svenska, språket är inte en förutsättning för att kunna vara med och skapa, dela och samarbeta.

Hässelby Bibbleria ordnar även återkommande programmeringskurser i Scratch. Det är populärt bland ungdomar, men en nackdel att det inte kommer så många tjejer. Hur når vi ut till fler tjejer?

Maker Party Bibblerian i Hässelby. Verktygslåda och informationsskyltar.

Foto: Åke Nygren

För dig som vill testa och veta mer
Flera bibliotek har testat på maker space i olika former. Exempel:
Skaparbibblan, Biblioteken Vaggeryd kommun
Knivsta maker space, Knivsta bibliotek
YouMedia Chicago, samarbete mellan Chicago Public Library and Digital Youth Network. Chicago bibliotek har en stor avdelning för Youth media och ett Innovation Lab för vuxna.

För den som är intresserad av maker space finns det många bra facebookgrupper. Exempelvis Skaparbibblan (tidigare ReSpace).

Läs mer om maker space på Stockholm Makerspace, en ideell förening.

Spelprogrammering i Scratch. Marika tipsar oss att kasta oss ut och testa. Det är roligt och inte så svårt, men tar tid. Scratch.mit.edu, skapa ett konto och och testa scratch.

Tips: Gör som ungdomarna och sök efter scratchfilmer på Youtube för att lära dig mer.
Webbstjärnan har gjort en webbkurs med instruktionsfilmer om scratch, Programmera i Scratch.

MIK för folkbibliotek
Marika är även skribent till fortbildningsmaterialet om MIK för folkbibliotek som finns på MIK-rummet, Medierådets webbsida om medie- och informationskunnighet. Läs mer på MIK-rummet.

 

 

Relaterade poster