Kvalitetsmodellen i praktiken – presentation på konferensen Välkommen åter i Umeå

I veckan ägde Välkommen åter! Konferens om kvalitet och bemötande rum i Umeå.  Några av oss från Regionbibliotek Stockholm var där och presenterade vårt arbete med Kvalitetsmodellen: Kvalitetsmodellen i praktiken. Pia Borrman berättade om sagostunden och jag presenterade kvalitetsarbetet utifrån bibliotekens referenssamtal, med fokus på referenssamtal i virtuell miljö. Vår presentation går att se via länken nedan.
Konferensen ”Välkommen åter” som ingick i de så kallade ”marsdagarna” tog i år plats på Vävenscenen i Kulturhuset Väven, och att få se det nyöppnade kulturhuset och biblioteket var en bonus. Konferensprogrammet tog upp flera angelägna ämnen om kvalitet, bemötande, inkludering och normkritik med mera. Sök gärna på #marsdagar på Twitter där Pia Borrman med flera rapporterade från konferensen.
Dagen efter marsdagarna träffade Pia Borrman och Britt Löfdahl bibliotekarier och workshoppade om kvalitetsmodellen.
”Välkommen åter” arrangerades i samarbete mellan Länsbiblioteket i Västerbotten, Sveriges depåbibliotek och lånecentral, Svensk Biblioteksförening, Umeå stadsbibliotek och Umeå universitetsbibliotek.
Tack för i år och på återseende!
Hanna Johansson presenterar Kvalitetsmodellen på konferensen "Välkommen åter" i Umeå 2015.

Hanna Johansson på konferensen ”Välkommen åter” i Umeå 2015.

//Hanna Johansson, Regionbibliotek Stockholm

Relaterade poster