Digital kunskap åt alla!

Medborgarveckan på Tyresö bibliotek

Flera bibliotek i länet uppmärksammade Medborgarveckan i oktober 2014, med olika digidelaktiviteter. Vi lyfter lite goda exempel på bloggen, här med en artikel från Tyresö bibliotek.

Under Digidels medborgarvecka bjöd Tyresö bibliotek in medborgarna till att lära och ta del av bibliotekets/kommunens e-tjänster.

Under veckan skapade vi en infopunkt på biblioteket i Tyresö centrum som vi bemannade från måndag 6 oktober till fredag 10 oktober mellan 13-15. Vi fick ca fyra besökare per dag. De flesta frågor rörde e-böcker och bibliotekets e-tjänster. Några besökare passade även på att lära sig mer om kommunens andra e-tjänster.

Under veckan skapade vi alltså en aktivitet kring något som vi vanligtvis arbetar dagligen med på biblioteket, men vi passade på att exponera det extra mycket med hjälp av de bilder och affischer som arbetats fram inför veckan.

Vi marknadsförde evenemanget i kommunrutan i lokaltidningen ”Mitt i Tyresö”, på bibliotekets och Tyresö kommuns webbsidor, på bibliotekets storbildsskärmar samt på bibliotekets Facebooksida. Vi använde också pressmaterialet från Digidel för att marknadsföra evenemanget i bibliotekslokalen.

Medborgarveckan på Tyresö bibliotek. Foto: Susanne Gunnarsson och Sofia Lundmark

Text och bild: Susanne Gunnarsson och Sofia Lundmark, Tyresö bibliotek

Medborgarveckan arrangerades av Digidelnätverket 6-12 oktober 2014, en vecka med fokus på digital delaktighet och e-tjänster. Flera bibliotek och länsbibliotek deltog. Läs mer om Medborgarveckan.

Den här artikeln publicerades i Länsnytt nr 4 2014 som hade tema ”E för alla”.

 

 

Relaterade poster