Digital delaktighet och demokrati – riksdagen.se i fokus

Flera bibliotek i länet uppmärksammade Medborgarveckan i oktober 2014, med olika digidelaktiviteter. Vi lyfter lite goda exempel på bloggen, här med en artikel från Riksdagsbiblioteket.

Riksdagsbiblioteket deltog i Medborgarveckan genom att bjuda in allmänheten till en föreläsning vid två tillfällen under veckan. Föreläsningens titel var ”Digital delaktighet och demokrati – riksdagen.se i fokus”.
När vi marknadsförde föreläsningen så lyfte vi ut ett par frågeställningar som skulle belysas under visningen: Nyfiken på vad som sägs i kammaren? Vill du ta reda på vilka ledamöter som sitter i riksdagen? Funderar du på hur en lag kommer till?

Föreläsaren Joel Löfgren, bibliotekarie vid Riksdagsbiblioteket, visade vad som finns att hitta via riksdagen.se. Med fokus på de ovan tre nämnda frågorna gav Joel en generell genomgång av webbsidan samt berättade hur arbetet i riksdagen går till. Totalt kom tio externa och sex interna besökare.

Föreläsningstillfällena öppnade upp för frågor från de externa besökarna. Vid första visningen kom frågor kring hur utskotten arbetar och kring hur det fungerar med ersättare. Ett par besökare var skolbibliotekarier som inte kände till att Riksdagsbiblioteket är öppet för alla.
Vid det andra tillfället kom frågor både kring hur det kommer sig att arbetet i riksdagen ser ut som det gör och vilket material som i dagsläget finns tillgängligt digitalt. Det gav bibliotekarien ett extra tillfälle att berätta om det digitaliseringsprojekt som pågår kring det äldre riksdagstrycket.

Medborgarveckan på Riksdagsbiblioteket. Foto: Lotta Åberg Brorsson

//Lotta Åberg Brorsson, Riksdagsbiblioteket

Medborgarveckan arrangerades av Digidelnätverket 6-12 oktober 2014, en vecka med fokus på digital delaktighet och e-tjänster. Flera bibliotek och länsbibliotek deltog. Läs mer om Medborgarveckan.

Den här artikeln publicerades i Länsnytt nr 4 2014 som hade tema ”E för alla”.

 

 

Relaterade poster