6 frågor till Linda Sandberg

Linda Sandberg arbetade med kampanjen Digidel2013, på digidelkansliet som drevs av Stiftelsen för internetinfrastruktur, .SE. Efter Digidel2013 har Linda jobbat vidare med Digidelnätverket som projektledare för Get Online Week samt för Medborgarveckan 2014. Linda har varit med och startat upp föreningen Geek Girl Meetup i Sverige och sitter också med DFRI:s styrelse, Föreningen för Digitala Fri – och rättigheter på Internet. Linda driver det egna företaget Copylinda.

Linda Sandberg. Foto: Kristina Alexanderson

Linda Sandberg. Foto: Kristina Alexandersson

Vilken roll spelade folkbibliotekens insatser under kampanjen Digidel2013?

Utan biblioteken hade vi inte kunnat bygga upp det digidelnätverk vi har idag. Så det är klart att folkbibliotekens insatser var och är fortfarande mycket viktiga. Jag glömmer aldrig den tredje december 2010, det var den dagen då 16 partners signerade ett historiskt upprop för digital delaktighet. Vi befann oss i .SE:s lokaler och alla skrev under uppropet, några grät en skvätt och sedan skålade vi i Pommac.

Du arbetar med digidel men varifrån kommer ditt egna stora engagemang för frågor kring digital delaktighet?

Jag har nog alltid tyckt att det varit viktigt att alla får sina röster hörda. Efter att ha arbetat väldigt länge inom webb och reklambranschen, var jag redo för helt nya utmaningar och längtade efter att arbeta mer med samverkan och påverkansarbete. Jag hade bestämt mig för att bara göra saker jag inte gjort tidigare. Det första jag gjorde var att sätta namnet “Digidel”. Det blev en snackis, först var det inte alls självklart att kampanjen skulle heta det. Det andra jag gjorde var att få in “icke-hiearkiskt nätverk” i beskrivningen, på det sättet kunde nätverket leva vidare även när kampanjen Digidel2013 var slut. Vilket visade sig fungera bra, Digidelnätverket lever vidare.

Varifrån kommer intresset från olika aktörer att delta i nationella satsningar som Medborgarveckan och GOW, tror du?

Kraften av att göra något tillsammans med andra såklart! Det är en helt annan grej att köra något på sitt bibliotek och att köra något på sitt bibliotek och veta att en gör det samtidigt som det sker över hela Sverige eller över hela Europa. Det är viktigt att få känna att en är en del av något större och att förändring sker på grund av det.

Varför är det så viktigt med frågor kring digitala fri- och rättigheter?

I Svenskarna och Internet svarar 67 procent att de inte har något att dölja när det gäller internet och den personliga integriteten på nätet. Jag upplever att de flesta inte riktigt vet exakt vad kontroll och massövervakning innebär. Så vi (Föreningen för Digitala Fri – och rättigheter på Internet) arbetar med att upplysa och utbilda människor i digitalt självförsvar, bland annat genom att köra Tor och arrangera kryptopartyn. Kryptopartyn är öppna för alla och gratis. Vi lär ut om integritet, säkerhet, och en får prova på att kryptera på olika sätt. Jag tror nämligen att om du fick frågan “Skulle du vilja att alla kan se och höra precis allt du gör dygnet runt?” skulle svaret se lite annorlunda ut.

Vad är egentligen Geek Girl Meetup?

Geek Girl Meetup IF är ett nätverk men också en ideell förening i Sverige som arbetar med att lyfta och skapa nya kvinnliga förebilder inom teknik, IT och startups. Då allt arbete sker ideellt, gör vi detta på kvällar och helger. Vi finns på flera platser i Sverige, bland annat Öresund, Göteborg och Umeå. Förutom GGM, finns också Geek Girl Minis som Karin Nygårds håller i och GGM+ som Susanne Fuglsang startat för lite äldre (+40) som går ut på visa att allt är möjligt oavsett ålder, som att dra igång en startup, programmera eller bygga robotar. Aktiviteter och konferenser sker när vi har tid och lust, men varje år arrangerar vi ett riksevent, i år var vi på Tekniska Museet och då var det makertema #MakeIT, tidigare teman har varit #EnterSpace, #BeautifulData och #GameOn.

Kan du rekommendera en bok du läst?

Ja, jag skulle vilja rekommendera alla att läsa Liv Strömquists album “Kunskapens frukt”, den innehåller även hennes 40 sidor långa mens-serie Blood Mountain, som var utgångspunkt för hennes Sommarprogram i P1.

Logga: Geek girl meetup

 

Den här artikeln publicerades i Länsnytt nr 4 2014 som hade tema ”E för alla”.

 

Relaterade poster