Bibblan svarar – nu en responsiv webbsida

Bibblan svarar är en etablerad en webbtjänst med målet att hjälpa allmänheten och vara till för alla. Genom ett unikt samarbete mellan folkbibliotek hjälps bibliotekarier från hela landet åt att besvara människors frågor, på webbsidan och i sociala medier samt på flera olika språk. Svarstjänsten har funnits i sin nuvarande form sedan 2011.

Innan årsskiftet lanserade Bibblan svarar en uppdaterad responsiv webbsida som är anpassad för olika skärmstorlekar. Då den mobila användningen ökar, 35 procent av användarna besöker sidan från mobila enheter, är detta en utveckling i tiden. Även sidans design och layout har fått ett lyft. En stor del av besöken till Bibblan svarar kommer från Google där svarsarkivet hamnar högt i träfflistan, ett arkiv med över 6000 besvarade frågor.

Malmö Stadsbibliotek, som numera driver Bibblan svarar, förväntar sig att frågorna kommer öka framöver och arbetar på att rekrytera fler bibliotek och operatörer till tjänsten. Att jobba med Bibblan svarar ger kompetensutveckling och tillgång till ett stort och viktigt nätverk.

Regionbibliotek Stockholm är inte längre med och samordnar Bibblan svarar, men vi samarbetar med Malmö stadsbibliotek i arbetet med ”sociala svarsstyrkan” som besvarar frågor i sociala medier. Inom vårt kvalitetsarbete för virtuella referenssamtal, testar vi en kvalitetsmodell på Bibblan svarars referenssamtal på Twitter. Kvalitetsarbetet är en del av vårt uppdrag som partners till Kungliga biblioteket 2013-2015. Läs mer på bloggen Samtal pågår.

// Hanna Johansson, utvecklingsledare Regionbibliotek Stockholm

 

 

 

Relaterade poster