Medborgarveckan på biblioteken i Skärholmen, Rinkeby och Vällingby

MedborgarveckanFBomslag511X189
Den 6-12 oktober kommer det att vara Medborgarvecka och Dyslexivecka på biblioteken inom Stockholms stad, med aktiviteter och program. Runt om på Stockholms bibliotek (SSB) finns det möjlighet att lära sig mer om e-böcker, digitala talböcker och mycket mer. 

Skärholmens bibliotek deltar i Medborgarveckan (6-12 oktober) och har samlat de flesta aktiviteter till onsdagen då de samarbetar med Seniornet och Medborgarkontoret. De kör  drop-in för alla sorters dator- och IT -frågor och drop-in för låntagare i behov av särskilda hjälpmedel. Besökarna kan även få en  introduktion till talboksbiblioteket, demonstration av nedladdning av talböcker och appen Legimus.  Medborgarkontoret hjälper till med samhällsvägledning på nätet och ger en guidning till stadsdelens hemsida. Bibliotekspersonalen kommer att erbjuda demonstration av nedladdning av böcker till läsplattor och paddor.
Medborgarvecka och Dyslexivecka på Skärholmens bibliotek

Rinkeby bibliotek kommer under hela medborgarveckan att ha två bibliotekarier som turas om att finnas till hands ute i biblioteket för de som har frågor om: Internet, e-mail, facebook osv (Digitala första hjälpen), e-böcker och databaser, eller talböcker och egen nedladdning. I språkstudion finns det digitala resurser för att träna svenska och biblioteket har laptops och iPads som besökare kan testa att använda om de vill.

Vällingbyenheten (Vällingby, Hässelby gård, Hässelby villastad, Blackeberg, Spånga) satsar stort med flera aktiviteter under hela Medborgarveckan.  De kommer att erbjuda ökat digital handledning under veckan på alla bibliotek och uppmärksamma Dyslexiveckan genom extra skyltning och information.  Biblioteken ordnar e-boksstation och dyslexistation för att informera om e-böcker och talböcker, samt drop-in dag då personal visar talböcker, legimus och nedladdning. Genom externa samarbeten erbjuds föreläsning med Dyslexiförbundet,  en föreläsning i ”Nätsäkerhet” för en skolklass, besök av en logoped som informerar förskolepersonal om språkutveckling , med mera.
Digidels Medborgarvecka & Dyslexiveckan på biblioteken inom Vällingbyenheten

 

AffischVällingbySkärmdump

 

Relaterade poster