Medborgarvecka med fokus på digital delaktighet och e-tjänster

MedborgarveckanFBomslag511X189

Digidelnätverket arrangerar Medborgarveckan 6-12 oktober, en vecka med fokus på digital delaktighet och e-tjänster. Alla som arbetar med digital delaktighet kan delta i Medborgarveckan. Flera bibliotek och länsbibliotek är anmälda.

Medborgarveckan pågår samtidigt som dyslexiveckan, vecka 41, vilket kan vara praktiskt för bibliotek som ordnar aktiviteter i samband med den. Digidelnätverket skickar ut kampanjmaterial till alla aktörer som anmäler sig senast 15 september. Vidare kommer de som medverkar under Medborgarveckan att bli omnämnda i Digidels slutrapport och film.

Vad kan vi göra under Medborgarveckan?
Medverkande kan ordna kurser, support och föreläsningar riktade till allmänheten, aktiviteter som många bibliotek redan erbjuder i olika utsträcking. Fokus under Medborgarveckan ligger på att lära ut offentliga e-tjänster, men kan även vara ”pröva-på”-tillfällen för nybörjare som vill testa appar eller använda internet. Alla insatser för ökad digital delaktighet räknas. Digidelnätverket ger fler förslag på aktiviteter på anmälningssidan.

Vilka kommer att delta?
Alla som arbetar med digital delaktighet kan haka på Medborgarveckan 2014. Organisationer, företag, bibliotek, studieförbund, myndigheter, kommuner och privatpersoner. Flera bibliotek kommer delta.
Inom Stockholmsområdet är Stadsbiblioteket, Hornstulls bibliotek, Högdalens bibliotek och Tranströmerbiblioteket/Medborgarplatsen inom Stockholms stadsbibliotek anmälda, än så länge. Vi hoppas förstås att fler bibliotek i länet ska  haka på!
Bland länsbiblioteken finns Regionförbundet i Kalmar län, Länsbiblioteket Västernorrland och nu Regionbibliotek Stockholm. 

Digidelnätverket
Detta är första gången Digidelnätverket ordnar en medborgarvecka med fokus på e-tjänster och digital delaktighet. Digidelnätverket är en fortsättning på kampanjen  Digidel 2013 som pågick mellan 2011-2013.

Ni kan anmäla er till Medborgarveckan och läsa mer om Digidelnätverket här.
Digidelnätverket har även en webbsida och en Facebookgrupp. Kontaktperson för Digidelnätverket och Medborgarveckan är Linda Sandberg, linda@copylinda.se

digidelnätverket
Digidelnätverkets samverkansledning består av: Sveriges Kommuner och Landsting, Digitaliseringskommissionen, Folkbildningsförbundet, Folkbildningsrådet, Kungliga Biblioteket, Svensk Biblioteksförening, Stiftelsen för Internetinfrastruktur, SeniorNet, Statens Mediaråd, Sambruk, IT&Telekomföretagen, Myndigheten för delaktighet, Läns- och regionbiblioteken.

 

// Hanna Johansson, Regionbibliotek Stockholm

 

 

 

Relaterade poster