Från HBTQ till mänskliga rättigheter

Under en och samma vecka händer följande:

Conchita Wurst vinner Eurovisionsschlagerfestivalen, Växjö stadsbibliotek inviger sin regnbågshylla och biblioteken i Sollentuna blir hbt-certifierade. Det pågår helt klart rörelser i såväl Europa som Sverige kring hbtq-frågor!

Jag följer allt detta nyfiket och tänker tillbaka på hbt-certifieringen på Hallonbergens bibliotek som jag deltog i och följde under 2012. En av slutsatser kring själva kursinnehållet var att även om hbt-frågor var i fokus så var det ett brett anslag och handlar om normer och bemötande som kan appliceras generellt på bibliotekens målgrupper och verksamheter. Sofie Samuelsson som var projektledare för hbt-certiferingen berättar att biblioteket sedan certifieringen arbetat vidare med olika områden. Fokus nu är snarare kring genus, jämställdhet, demokrati och mänskliga rättigheter än på hbtq-frågor. Målet är dock detsamma – att vara en inkluderande och välkomnande verksamhet för alla säger Sofie. En föreläsning med Sofie Samuelsson finns på UR-play där hon berättar mer om Hallonbergens bibliotek och deras resa.

På Hallonbergens bibliotek har man skapat en regnbågshylla med medier kring hbtq-området. Inspiration kom från Umeå stadsbibliotek där man sedan september 2012 har en Regnbågshylla. Initiativtagare till hyllan var bibliotekarierna Christer Edholt och Maria Lindgren. I samarbete med ett par föreningar i Umeå som jobbar med hbtq-området byggde man upp en regnbågshylla som är strategiskt placerad mellan ungdomsavdelningen och vuxenavdelningen med syftet att synliggöra och inkludera hbtq-personer i biblioteket.  Maria och Christer säger ”Att få ord och berättelser som kan spegla och beskriva en själv, är väldigt viktigt när man försöker att definiera och hitta sig själv. För hbtq-personer kan det vara extra viktigt att hitta förebilder och berättelser som kan bekräfta rätten till att vara just den man är eller vill vara” För Umeå stadsbibliotek har regnbågshyllan varit ett sätt att jobba och öka kunskapen kring hbtq-frågor. Nu funderar de på hur de ska arbeta inkluderande gentemot fler målgrupper och hur det ska avspegla sig i det nya biblioteket i kulturhuset Väven som invigs i höst.

Boken HBTQ-böcker bortom normen av Sebastian Lönnlöv ger utmärkta vägledningar till medier kring områdena.
hbtq

Att införa en regnbågshylla är ju något som alla bibliotek kan göra och det finns på allt fler håll. På Växjö stadsbibliotek invigdes häromdagen deras regnbågshyllan i samband med Växjö pride. Om man vill gå på djupet kring bemötande, få ökad kunskap och gemensam värdegrund  kring viktiga områden behöver dock medarbetare få möjlighet till fortbildning, reflektion och skapa en gemensam värdegrund. Biblioteken i Sollentuna beslöt att genomgå RFSL:s hbt-certifiering och blev den 8 maj hbt-certifierade. I lokaltidningen Vi i Sollentuna säger processchefen Catharina Ek ” – Vi har arbetat med en normkritisk metod. Där vi har fått rikta blicken inåt och fundera på vilket sätt vi utgår från normen och förutsätter att alla är heterosexuella. Det kan vara små, små saker som ändå skapar stor skillnad. Till exempel att om ett barn ska fylla i en blankett, så kan man säga ta och visa den här för en vuxen i familjen i stället för mamma och pappa” På Sollentuna bibliotek har man i dagsläget inte skapat en regnbågshylla men man arbetar mycket med fokus på medier och litteratur kring områdena. Personalen har bland annat skapa tipslistor, gjort i ordning en genushylla på barnavdelningen och gör tillfälliga skyltningar.  I nästa nummer av Länsnytt kommer en längre artikel om Sollentunas hbt-certifiering.

För den som är nyfiken på vad man säger från myndighetshåll kring dessa frågor kan ta del av ett seminarium som hölls den 24/4 på Regeringskansliet i Stockholm och där Regeringens strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck presenterades. Kulturrådet har bland annat fått uppdrag att arbeta med dessa frågor. Läs mer här vad uppdraget handlar om.

Vad är då det gemensamma i det satsningar som gjorts och görs? I de samtal som jag har haft med ovanstående bibliotek tycker jag att det gemensamma är att biblioteken genom att fokusera på hbt-frågor arbetat vidare med andra diskrimineringsgrunder så som funktionsnedsättning,  etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, ålder och kön och funderat kring hur man skapar biblioteksverksamheter som är inkluderande och når alla.

IMG_0358//Cecilia Bengtsson, utvecklingsledare på Regionbibliotek Stockholm som även tagit kortet på Regnbågshyllan, Umeå stadsbibliotek.

Relaterade poster

  • Inga relaterade