Bibliotek, läsfrämjande, litteracitet, normkritik & delaktighet

SkärmklippLäsning2

2894 ord om bibliotek, läsfrämjande, litteracitet, normkritik & delaktighet

Den nionde april, 2014 deltog jag, Cecilia Bengtsson på Jordbro Kulturdagar och presenterade tankar om bibliotek, litteracitet, läsfrämjande, normkritik och delaktighet. Presentationen finns publicerad som en artikel.

Rapporterna om sjunkande läsförmåga kommer regelbundet. Metoderna, projekten och aktiviteterna att motverka detta är många och biblioteken fyller viktiga funktioner. Läsning och läsförmåga omges dock av många olika faktorer och i den här artikeln lyfter jag några aspekter kring detta till exempel att vi idag läser i flera olika format och på många olika sätt. Föreställningar kring pojkar och flickor och hur vi kommunicerar kring läsning är andra saker som påverkar. Jag tar upp ett par forskare och deras tankar om läsning och ger exempel på olika aktiviteter som bibliotek anordnar för att främja läsning. Sist men inte minst reflekterar jag kring vikten av att låta bibliotekens användare vara delaktiga och medskapande i bibliotekens verksamhet utifrån lokalsamhällets kontext.

//Cecilia Bengtsson, utvecklingsledare med inriktning Biblioteket i lokalsamhället.

Fotocollage: Cecilia Bengtsson

Relaterade poster

  • Inga relaterade