Digital delaktighet i Huddinge

Digidel 2013 är avslutad men de kontaktnät och arbetsmetoder som utvecklats under kampanjen kommer förhoppningsvis leva vidare länge. Arbetet för digital delaktighet fortsätter, inte minst från folkbibliotekens håll som trots allt arbetat med att lära ut IT-kunskaper till fler sedan 90-talet.

Under digidelkampanjens nätverksträffar har jag flera gånger träffat Erika Hjalmarsson från Bibliotek Huddinge. Redan första gången jag blev presenterad för Erika, februari 2012, berättade hon att hon nyligen anställts som digidelbibliotekarie i Huddinge kommun, samt att biblioteket planerade att fortsätta arbete med digidel även efter kampanjens slut 2013 – mycket bra tyckte jag. Även Regionbibliotek Stockholm fortsätter arbeta med digidelfrågor, och jag är därför intresserad av hur biblioteken i länet arbetar för ökad digital delaktighet samt vilken form av stöd som behövs i arbetet. Därför åkte jag till Huddinge bibliotek för att träffa Erika Hjalmarsson, för att få höra hur Erika och biblioteket kommer att fortsätta sitt digidelarbete.

Lokala satsningar
Erika har arbetat två år Huddinge bibliotek, hon jobbar halvtid som digidelbibliotekarie, och halvtid med yttre tjänst. När Erika var ny som digidelbibliotekarie, höll hon i egna internetkurser på Huddinge bibliotek, Internet för nybörjare, Facebookkurser med mera. Men därefter började hon jobba alltmer samordnande, med ett övergripande digidelarbete. Hon startade upp samarbeten med ABF och Social- och äldreomsorgsförvaltningen i Huddinge kommun. Erika har även arbetat med digidel internt, med kurser i sociala medier för bibliotekspersonal.

En viktig del i Bibliotek Huddinges digidelarbete har varit att delta i kommunens olika satsningar, som Demokrativeckan och Seniorveckan, med att informera om digidel samt erbjuda workshops och internethjälp. 2012-2013 deltog Huddinge bibliotek i Get Online week. Under GOW 2013 samordnade Erika öppna workshops i biblioteken tillsammans med IT-pedagoger och myndigheter som visade olika e-tjänster och svarade på frågor.

Digidelarbetet framåt
2014 valde Huddinge bibliotek att inte delta i GOW eller Demokrativeckan, utan arbeta med digital delaktighet på ett bredare plan. Erika ska nu integrera ”digideltänket” i den övrigt biblioteksverksamheten i Huddinge. En del i detta är att fortsätta jobba med fortbildning för personalen.

Huddinge bibliotek har en tid arbetat med att ta fram taxonomier inom olika arbetsområden. Erika jobbar på en taxonomi för IT- och digidelarbetet tillsammans med Erika Svärd. Under processen har bibliotekspersonalen förstått hur viktigt det är med internutbildning och kollegialt lärande, något de nu strävar efter att bli bättre på.

Nya målgrupper och behov?
Vilka är nu de viktigaste målgrupperna för bibliotekens arbete med digital delaktighet? Äldre och invandrare, tror Erika. Två stora målgrupper under digidelkampanjen som nu fortsätter vara i behov av stöd för att bli digitalt delaktiga.
Digidelkampanjens största fokus var att nå ut till dem som helt står utanför, människor som inte använder dator eller internet alls. Men Erika tror att det även bland mer vana datoranvändare finns viktiga grupper att nå ut till. Biblioteken kan exempelvis visa datoranvändare hur surfplattor kan användas. Visa vilka webbresurser som finns, hur de kan använda bibliotekens webbsida, sitt lånekort och biblioteken databaser. Att lära ut källkritik blir en fortsatt viktigt uppgift för biblioteken, tror Erika, men en uppdaterad form av källkritik inriktad på sociala medier, integritet och så vidare.

Erika tror även att myndigheterna har en viktig roll att fylla för att förenkla och samordna sina webbresurser. Inom Huddinge bibliotek har de diskuterat var gränserna för biblioteken går när det gäller att ge besökarna hjälp med e-tjänster som banker, myndigheter och andra samhällstjänster tillhandahåller. Projektet att testa E-serviceverkstäder med Ann Wiklund som projektledare, ser Erika väldigt positivt på. En välbehövd satsning som kommer i rätt tid.

Erika och Bibliotek Huddinge har även varit drivande i att starta ett Seniornet i kommunen, vilket inte tidigare funnits i Huddinge. De har träffat ABF och PRO och planerat för ett nätverk, och nyligen startade ett Seniornet Huddinge med en styrelse. Biblioteket erbjuder sina lokaler och datorer till Seniornets verksamhet och IT-kurser.

Alla bibliotek i Huddinge har någon form av digidelverksamhet med internet- och sociala mediekurser. Erika ger mig bibliotekets programblad för våren som innehåller kurser i Facebook, Twitter, surfplattor, Internetakut, Internet för seniorer, med mera. Arbetet fortsätter med andra ord.

Har digidelkampanjen betytt något för bibliotekens arbetssätt och uppdrag, och hur fortsätter vi nu arbetet på bästa sätt? Hur kan vi fortsätta nätverka och lära av varandra? Jag vill gärna veta hur ni tänker kring och arbetar med digital delaktighet på ditt bibliotek. Kontakta mig gärna, för utbyte av idéer, tankar eller frågor.

Digidelmaterial i monter på bokmässan i Göteborg 2012.

// Hanna Johansson, Regionbibliotek Stockholm

Relaterade poster