Måste man vara författare för att hålla på med skrivande på bibliotek?

SkrivbokenFrontNej det måste man förstås inte! Här kommer Skrivboken, the one and only, med massor av inspiration, tips och handfasta råd om hur man kan arbeta med skrivande och ungdomar på bibliotek.
I boken beskriver bibliotekarier hur de får in skrivande i olika verksamheter de redan jobbar med, som bokprat och filmklubb. Hur de får unga att komma loss med skrivandet med hjälp av improvisationsövningar. Hur svårt det kan vara att göra en blogg tillsammans med ungdomar men också så kul! Hur muntligt berättande är en väg till den egna berättelsen.
Unga vuxna får också komma till tals med tips om attityder, kollektivt skrivande, figurdikt och estradpoesi – att skrivandet är lika naturligt som att äta. Pernilla Glaser skriver ett kapitel om författarens roll i biblioteket. Malin Isaksson bjuder på skrivövningar och skriver också om hur man får med ungdomar, om bemötande och attityder.
Boken är utgiven med stöd från Statens kulturråd, och finns att ladda ner här men kan också beställas från Regionbiblioteket.

Pia Borrman

Relaterade poster