Seniorkultur – litteratur och berättande för äldre

Mars 2013 på Edö äldreboende i Farsta. Ida Junker från Fabula Storytelling har berättarkrets med 15 stycken av de boende. Hon inleder med att berätta barndomsminnen och skicka runt doftburkar för att trigga igång minnena. Alla som vill får sedan delge sina berättelser. Efter en timme är det slut och en dam utbrister:
– Det här var upplyftande att delta på, när blir nästa gång?

Berättarkretsen på Edö äldreboende var en av de aktiviteter som genomfördes inom projektet seniorkultur som bedrevs av de olika länskulturfunktionerna för dans, film, hemslöjden, länsmuséet och Regionbiblioteket, även kultur i vården deltog under projektåret 2012-2013. Målet var att genomföra olika kulturaktiviteter på cirka 15 äldreboenden i länet varav vi fokuserade på fyra kommuner; Ekerö, Österåker, Vårby i Huddinge och stadsdelen Farsta i Stockholm. De aktiviteter som genomfördes skulle ha en hög grad av deltagarnas egen aktivitet och delaktighet. Hälften av våra aktiviteter har vänt sig mot personal och hälften direkt till de äldre. Förutom att aktiviteter genomförts direkt på äldreboendena har de närliggande biblioteken knutit kontakt med äldreboendena.

2013-03-04 14.22.39

Ida Junker på Edö. Fotograf: Cecilia Bengtsson

Vad har då mer gjorts? Stockholms improvisationsteater hade en föreställning på Solskiftets äldreboende i Österåker utifrån skådespelarnas samtal med ett par av de äldre på Solskiftet. På Vårbacka Plaza i Huddinge får de boende lyssna på högläsning på arabiska och svenska. I Ekerö kommun har personal inom omsorg och bibliotek haft en workshop med Georg Drakos kring berättandets betydelse och hur man kan ta tillvara de äldres vardagsberättelser. Från omsorgen i Farsta och Österåker deltog personal på läsombudscirklar på de lokala biblioteken. Läs mer om läsombud. Ekerö bibliotek och Åkersberga bibliotek har även gjort i ordning tema/upplevelselådor i samråd med personal inom äldreomsorgen. Syftet är att med olika sinnen gemensamt uppleva lådans innehåll kring till exempel skärgård eller hushushåll.

IMG_9089

Temalåda Fotograf: Cecilia Bengtsson

Det har varit givande att samarbeta med de andra länskulturfunktionerna. Vi har mycket som är gemensamt men använder olika metoder och uttryckssätt. I vårt samhälle där de äldre ökar i antal är det relevant att som bibliotek fundera kring hur man kan utveckla arbetssätt, samverkan och de uppsökande verksamheterna.

//Cecilia Bengtsson, projektdeltagare i Seniorkultur

 

Relaterade poster