Så blir biblioteket ett regnbågsbibliotek

Nyligen publicerade Regionbiblioteket rapporten Hbt-certifiering av Hallonbergens bibliotek, skriven av Cecilia Bengtsson. Arbetet vid Hallonbergens bibliotek har resulterat i att boende i Hallonbergen nu kan glädja sig åt bibliotekspersonal som är normkritiskt utbildad och ett biblioteksrum där bland annat skyltar och exponering nu är mer genomtänkta. Ett Regnbågsbibliotek är under uppbyggnad.

Rapporten avslutas med tips till andra bibliotek som vill arbeta med att i högre grad bli till för alla. Ett värdegrundsarbete behövs och då kan nedanstående punkter vara något att utgå ifrån. De flesta av förslagen kommer från de hbtq-rekommendationer som Hallonbergens bibliotek tagit fram.

  • Alla bär vi med oss olika föreställningar om olika grupper av människor. Var vaksam med att dina egna föreställningar påvekar dina möten och kanske inte på ett sätt som du önskar.
  • Fundera på om det går att använda barn, ungdomar, vuxna, föräldrar, låntagare, besökare istället för tjejer, killar, kvinnor, män, mammor, pappor.
  • Människors relationer ser olika ut. Förutsätt inte att alla har eller tillhör en traditionell kärnfamilj. Förutsätt inte heller att alla har eller vill ha heterosexuella relationer.
  • Det finns de som föredrar hen som personligt pronomen, så förutsätt inte att alla vill bli kallade för han eller hon.
  • Använd bilder som speglar en mångfald av miljöer och människor med tanke på variation i ålder, kön, etnicitet och så vidare.
  • Barn har (nära) relationer med fler vuxna än sina föräldrar – inkludera dem! Istället för att exempelvis skriva ”barn och deras föräldrar” på affischer, så skriv ”barn och medföljande vuxen”. Om biblioteket har en föräldrahylla är det bättre att kalla den för familjehylla.
  • När man gör olika blanketter och liknande var vaksam på om man verkligen ska behöva kryssa i en ruta för man eller kvinna. Om kön är relevant så ska det finnas ett tredje alternativ.
  • Fundera kring hur du väljer berättelser, litteratur för bokprat och högläsning ur ett normkritiskt och mångfaldsperspektiv.

Relaterade poster