E-boken och biblioteket – Publits perspektiv

I morse föreläste Hannes Eder, teknisk chef vid Publit, på Regionbiblioteket under rubriken Eboken och biblioteket.

E-bokens plats (eller inte) på biblioteken är något som både förhandlats och debatterats mycket det senaste året. Svensk biblioteksförening har arbetat fram ett förslag på lösning av frågan, man kallar affärsmodellen för abonnemangsmodellen och den innehåller tre delar, bl a utformade för böcker med olika hög ålder och olika tillgång på en kommersiell marknad.

Hannes Eder menade att anledningen till att frågan är så brännande och att det varit så svårt för de förhandlande parterna, Svensk biblioteksförening och Förläggareföreningen, att komma överens är att e-boksfrågan i grunden handlar om både bibliotekens och förlagens överlevnad.

Eder presenterade tre olika affärsmodeller som har prövats av bibliotek och förlag (i Sverige resp USA). Först accessmodellen, som är den modell de svenska folkbiblioteken haft tillgång till via Elib. Det innebär att låntagaren inte känner av begränsningarna i möjligheten att ”låna”. Biblioteket betalar distributören en kostnad för varje nedladdning, och bibliotekets pris för tillgängligheten blir en oförutsägbar (och kanske hög) ekonomisk kostnad.

Licensmodellen har prövats i USA, t ex genom leverantören OverDrive. Biblioteket köper en licens på en e-bok och boken behandlar sedan som en fysisk bok ifråga om att bara en i taget kan låna etc. Fler exemplar kan erhållas genom inköp av fler licenser.

Eder talade också om abonnemangsmodellen, där biblioteket får tillgång till en katalog av böcker för en viss tid. Gemensamt för alla dessa tre modeller är att biblioteket inte äger böckerna/filerna i sig.

Publit har sedan en tid ett samarbete med Stockholms stadsbibliotek, som handlar om att digitalisera verk av makarna Myrdal, vilka stadsbiblioteket äger upphovsrätten till. Eder menar att istället för att stirra sig blind på problemet, så kan man omformulera det och fokusera på vad biblioteken skulle kunna göra. Förslaget är alltså att biblioteken själva digitaliserar sin ”backlist”, dvs äldre verk som ej är upphovsrättsskyddade.

Hannes Eder talade också om dual licensing. Nn modell där licensen ser olika ut beroende på var verket/filen används och framställs.

Under föreläsningen gavs ett lästips, bloggen The Shatzkin files, för den som är intresserad av hur e-boksfrågan just nu diskuteras i USA. Under rubriken More thoughts on libraries and ebook lending kan man läsa mer om Mike Shatzkins syn på den framtida bibliotekariens roll och det tycker jag är särskilt intressant:

What is an ongoing need that is not likely to go away is the need for librarianship. The more sources of information there are and the more sophisticated people become about demanding the right information for any task or need, the more that professional help navigating the choices has value. But how will that help be delivered? Online, I reckon, not in a building that you go to and seek out the help. I don’t know the business model yet, but I do know that communities are going to be sorely tempted in the years to come to devote the cash they now spend on public libraries with books and computers in them to providing wider access to more materials through the Internet and providing the information experts, the librarians, outside the confines of a building full of the materials. The materials — with a variety of access and payment models — will be virtual and the librarian will help you get what you need at the price you want to pay for access.

Mycket mer sades också under denna intressanta föreläsning och jag tvivlar inte på att vi går en spännande framtid till mötes – både bibliotek och förlag.

Mer info: Publit kommer inom kort att börjar leverera e-böcker till biblioteken, i konkurrens med Elib.

/ Anna-Stina Takala

Eböcker var en sorglig historia från början. Ingen trodde det skulle "bli nåt". Foto: Anna-Stina Takala

Eböcker var en sorglig historia från början. Ingen trodde det skulle ”bli nåt”. Foto: Anna-Stina Takala

Relaterade poster