Hbt-certifiering av Hallonbergens bibliotek

I november fick vi besked om att vi hade fått ett utvecklingsstöd på 100 000 kronor från Svensk Biblioteksförening för att genomföra en hbt-certifiering av Hallonbergens bibliotek. Bakgrunden är att vi har ett uppdrag från politiken i Sundbyberg att arbeta för en jämställd medborgarservice. Frågan är prioriterad och alla verksamheter ska präglas av ett jämställdhetstänkande. Bibliotek Sundbyberg har arbetat aktivt med jämställdhet, vi har en bibliotekarie, Sofie Samuelsson med uppdraget att vara genusinspiratör, vi har föreläsningar om jämställdhet, en feministisk läsecirkel i samarbete med ABF och utlån av genuspåsen ”Möjligheter”.

Nu går vi ett steg vidare och går in i ett projekt med målet att som första bibliotek i landet genomgå en hbt-certifiering. Det är ett bemötandeprojekt som innebär att alla som besöker oss ska bemötas utifrån sina förutsättningar oavsett kön, sexuell läggning, etnicitet eller funktionsförmåga. Vi är bra på bemötande men ser hbt-certifieringen som ett projekt där vi kan gå vidare och bli ännu bättre. Webb, informationsmaterial, styrdokument och den fysiska miljön kommer att granskas utifrån ett normkritiskt perspektiv och all personal kommer att genomgå en utbildning i fyra steg ledd av RFSL. Det här är ett samarbetsprojekt i Hallonbergen mellan biblioteket, musikskolan, mötesplatsen för unga och Aggregat som är en konstnärlig verksamhet för unga.

Resultatet ska vara en öppen och inkluderande arbetsmiljö och att vi skapar inkluderande och angelägna mötesplatser för fler och nya besökare. Biblioteken är en plats i samhället dit alla slags människor kommer. Verksamheten ska präglas av öppenhet och demokrati och då är ett likvärdigt bemötande oerhört viktigt.

 Läs mer om vår satsning på vår hemsida

/Margareta Engstrand, bibliotekschef och Sofie Samuelsson, bibliotekarie och genusinspiratör

Fotograf: C. Bengtsson

 

Relaterade poster

  • Inga relaterade