Samverkan i lokalsamhället

Det senaste numret av länsnytt har temat samverkan. Cecilia Bengtsson, utvecklingsledare vid Regionbibliotek Stockholm gör några generella reflektioner kring samverkan i det här inlägget som även publicerats i länsnytt.

”We need to start thinking about the community as our collection” R D Lankes

VARFÖR ska bibliotek samverka med andra parter? Det finns flera skäl till exempel synergieffekter, nå fler användare, ökat inflytande, högre effektivitet, utveckla sin verksamhet, vara samtida och kunskapsdelning eller kort och gott att man vill uppnå något som man inte klarar av på egen hand.

Den svårare utmaningen är HUR man samverkar på bästa sätt? I projekt PROSIT har frågan hur man kan samverka effektivt varit ett kärnområde i att åstadkomma bra samverkan mellan bibliotek och omsorg/äldreomsorg. Organisationskultur, ledarskap, fackspråk, mandat och strukturer i våra verksamheter påverkar samverkan och det krävs en del för att åstadkomma ömsesidig förståelse. Som före detta skolbibliotekarie så vet jag att samverkan mellan bibliotekarier och lärare inte är så lätt att få till. Doktoranden Anna-Karin Perselli vid Mittuniversitet gjorde för några år sedan en undersökning bland lärare och skolbibliotekarie om samverkan. Hon konstaterar att de olika yrkesgrupperna hade lite olika syften och tankar kring nyttan med att samverka och först när det klargjorts kunde man komma förbi hindren. Att klargöra roller, uppdrag, göra upp handlingsplaner och acceptera att det tar tid att bygga upp en bra samverkan är således viktigt.

Några andra exempel på VAD bibliotek samverkar kring och som inte tas upp i detta nummer av Länsnytt är; i Nykvarn har man ett samarbete mellan kommunreceptionen och biblioteket. Man delar bl.a. en gemensam disk i biblioteket och med syftet om att samverka kring gemensamma frågor och nå fler medborgare. I Fittja ingår biblioteket i en områdesgrupp där man samverkar förebyggande kring barn och ungdomar och deras fritidstid.

Hur ska man då få reda på mer om sitt lokalsamhälle och vilka eventuella samverkanspartners som kan finnas? I ett delprojekt i LEAN som bedrivs inom Stockholms stadsbibliotek (SSB) håller man på att skapa ett gemensamt dokument och en mall för att omvärldsbevaka sitt lokalsamhälle. Syftet är bland annat att ha en strukturerad metod för detta, hitta nya samverkanspartners och stärka sin position i lokalsamhället. Under våren 2012 testar man metoden på ett par bibliotek inom SSB. Att föra en digital kommunikation och att samverka via nätet med sitt lokalsamhälle är ett område som än så länge är tämligen outforskat. Likaså är begreppet Triple Helix som innebär ett samspel mellan forskare, företag och politik/offentlig verksamhet för ömsesidigt lärande och nytta en intressant aspekt kring samverkan. Jag tror att biblioteken har allt att vinna på att samverka på kors och tvärs och framförallt att se våra användare som samverkanspartners. Barbro Stensby Bolonassos, bibliotekschef i Fisksätra som porträtteras på sista sidan i det här numret sa följande tänkvärda ord vid ett tillfälle:

– Vi äger inte biblioteket, vi lånar ut det hela tiden.

Cecilia Bengtsson, Regionbibliotek Stockholm

Cecilia Bengtsson

 

Relaterade poster