Ortsportaler på Wikipedia

Om du älskar din hembygd, har massor av kunskap – lyssnar på föredrag – läser allt du kommer över – intervjuar folk i din hembygd ….. Vad händer sedan? Hur kan du förmedla all denna […]

Wikipedia i kunskapssamhället

Vad innebär Wikipedia för vårt tänkande, kunskapande och nätverkande? Hur kan man arbeta med Wikipedia i skolan och vad är Wiki skills? Välkommen till Alltid på en onsdag med Per Falk. Den digitala utvecklingen förändrar […]

Wikipedia – älskat eller avskytt?

Spetz, Einar, Wikipedia – älskat eller avskytt? (2009) En rapport om Wikipedia gjord av Einar Spetz på uppdrag av Regionbibliotek Stockholm. Rapporten bygger på en undersökning om gymnasielärares användning av och inställning till Wikipedia. Undersökningens […]

Wikipedias fel och brister

Spetz, Einar, Wikipedias fel och brister – en angelägenhet för biblioteken? (2008) Einar Spetz gjorde på uppdrag av Regionbibliotek Stockholm en förstudie om Wikipedia som innehåller en beskrivning av Wikipedia, en användarundersökning vid tre gymnasieskolor samt ett […]

Ortsportaler

I projektet Ortsportaler deltar bibliotek i Stockholmsområdet. Projektet pågick under 2010 – 2011. Målet är att bygga ortsportaler där Wikipedias innehåll om den egna orten knyts ihop. Målet är dels att förbättra och utöka artiklar […]