Kreativt skrivande på bibliotek

Träffar om kreativt skrivande på bibliotek. Vid två tillfällen träffas vi för att göra skrivövningar tillsammans, dela erfarenheter och idéer och samtala om skrivpedagogiska tips och trix. Vi kommer att prata om kopplingar mellan skrivande […]

Skrivlustkonferens

Många barn och unga älskar att skriva men har inget forum för detta skapande. En naturlig plats för skrivande är biblioteket, en plats där vi vill att barn och unga ska få möjlighet att uttrycka […]

Vad händer på Bok & Bibliotek?

Regionbibliotek Stockholm kommer att vara på plats på Bok & Bibliotek 2013 för att presentera några av våra projekt. Följande programpunkter kommer vi att delta i på ”Biblioteks- & berättarscenen” som Kultur i Väst anordnar: […]

Vad händer på Bok & Bibliotek?

Regionbibliotek Stockholm kommer att vara på plats på Bok & Bibliotek 2013 för att presentera några av våra projekt. Följande programpunkter kommer vi att delta i på ”Biblioteks- & berättarscenen” som Kultur i Väst anordnar: […]

Rinkeby adopterar en författare 2010-2011

Ett lässtimulerandeprojekt som syftar till samverkan och barns delaktighet – projektrapport och utvärdering. Av Marie Johansen. Regionbibliotek Stockholms skriftserie 9. Baksidestext Denna skrift är en beskrivning och utvärdering av projekt Rinkeby bibliotek adopterar en författare. I projektet […]

Skrivinspiratören

Mål: En metodbok om hur man kan arbeta med skrivande på bibliotek tillsammans med ungdomar. Målgrupp: biblioteksmedarbetare. Tid: september 2012 – februari 2013. Finansiering: Statens kulturråd och Regionbibliotek Stockholm. Kontaktperson: Pia Borrman, e-post pia.borrman@stockholm.se Många […]

Ordet som verktyg

Textrespons på skrivarverkstaden. Vi talar om att lyssna till, bekräfta och hur man kan bemöta ungdomars texter. Kursdag 4 för redan anmälda. Läs om kursstarten för mer information. Information i pdf-format

Ordet som verktyg

Litteraturen på skrivarverkstaden. Hur kan man använda sig av den och vad passar? Kursdag 3 för redan anmälda. Läs om kursstarten för mer information. Information i pdf-format.

Ordet som verktyg – att arbeta med ungdomar och skrivande

På flera bibliotek anordnas skrivarläger i olika omfattning. Men hur går man vidare efter lägret när man inte längre har tillgång till författaren som höll i skrivövningarna? Jag kan väl inte hålla i en skrivarverkstad? […]