Överallt poesi! 3. Poesi på bibliotek – från Hc.03 till bokmässa och poesigympa

I tre föreläsningar om 30 minuter berättar poeten och redaktören för Örnen och Kråkan, Magnus William-Olsson, det mesta om poesin i Sverige just nu. Kursen vänder sig till bibliotekspersonal och syftar till att orientera om […]

Överallt poesi! 2. Poesi irl och online

I tre föreläsningar om 30 minuter berättar poeten och redaktören för Örnen och Kråkan, Magnus William-Olsson, det mesta om poesin i Sverige just nu. Kursen vänder sig till bibliotekspersonal och syftar till att orientera om […]

Överallt poesi! 1. Bokpoesi i Sverige

I tre föreläsningar om 30 minuter berättar poeten och redaktören för Örnen och Kråkan, Magnus William-Olsson, det mesta om poesin i Sverige just nu. Kursen vänder sig till bibliotekspersonal och syftar till att orientera om […]

Kurs i Shared Reading

Under tre heldagar i slutet av november 2018 arrangerar Regionbiblioteken i Uppsala och Stockholm tillsammans med The Reader en ny utbildning i Shared Reading – Läsa tillsammans. Kursen ger träning i att leda litteratursamtal enligt […]

Att översätta Thomas Mann

Föreläsning: Ulrika Wallenström har introducerat ett antal intressanta tyskspråkiga författarskap för en svenskläsande publik, såsom Durs Grünbein, W. G. Sebald och Jenny Erpenbeck. Hennes nyöversättningar av Thomas Manns författarskap har av Svenska Akademiens ständiga sekreterare […]

Japan och Väst – relationen som präglat litteraturen

Hör journalisten och kulturredaktören Yukiko Duke berätta om den inte så välkända japanska litteraturen av idag. Tid: Onsdag 22 april kl. 18.00-19.00 Plats: Ljusgården hos Svenska Akademien, Källargränd 4 i Gamla stan Fri entré. Begränsat antal platser. […]

Polsk litteratur

Ett kvarts sekel har gått sedan censuren upphörde i Polen och sedan den chock som införandet av en fri bokmarknad innebar för alla aktörer. Vilka tendenser kan man skönja i polsk prosa och lyrik i […]

Konsten att avbryta sig – fragmentet som litterär form

  Horace Engdahl – författare och ledamot av Svenska Akademien Tid: Onsdag 11 februari kl. 18.00-19.00 Plats: Ljusgården hos Svenska Akademien, Källargränd 4 i Gamla stan Fri entré. Begränsat antal platser. Mer information: Odd Zschiedrich, […]

Att uppleva företeelsernas tillblivelse: fältstudier i avantgardismens tilltal med utgångspunkt i Torsten Ekboms författarskap

Det sköna med skönlitteraturen – Föreläsningar om modern skönlitteratur för bibliotekarier, bokhandelsmedhjälpare och den intresserade allmänheten. Onsdag 20 mars kl. 18.30 Att uppleva företeelsernas tillblivelse: fältstudier i avantgardismens tilltal med utgångspunkt i Torsten Ekboms författarskap […]

Sköna och osköna ljud i skönlitteraturen

Det sköna med skönlitteraturen – Föreläsningar om modern skönlitteratur för bibliotekarier, bokhandelsmedhjälpare och den intresserade allmänheten. Onsdag 6 mars kl. 18.30 Sköna och osköna ljud i skönlitteraturen Tomas Riad är språkforskare och professor i nordiska […]

Till romankonstens lov

Det sköna med skönlitteraturen – Föreläsningar om modern skönlitteratur för bibliotekarier, bokhandelsmedhjälpare och den intresserade allmänheten. Onsdag 20 februari kl. 18.30 Till romankonstens lov Per Wästberg är författare och ledamot av Svenska Akademien sedan 1997 […]

1920-talets kinesiska kortdikter och Tomas Tranströmers haikudiktning

Det sköna med skönlitteraturen – Föreläsningar om modern skönlitteratur för bibliotekarier, bokhandelsmedhjälpare och den intresserade allmänheten. Onsdag 27 februari kl. 18.30 1920-talets kinesiska kortdikter och Tomas Tranströmers haikudiktning Göran Malmqvist är språk- och litteraturforskare, sinolog, […]

Skönlitteratur inom friskvård, vård och omsorg – En rapport

Skönlitteratur inom friskvård, vård och omsorg. Ett praktikarbete av Sarah Magnusson på Regionbibliotek Stockholm inom ramen för Litteraturvetenskapen på Stockholms universitet våren 2012. Våren 2012 skrev Sarah Magnusson en rapport om ”Skönlitteratur inom friskvård, vård […]

Modern kinesisk skönlitteratur 9 mars

Missa inte föreläsningen Modern kinesisk skönlitteratur om läsning och litteratur på internet i Kina med Anna Gustafsson Chen fredagen 9 mars. Föreläsningen ingår i serien Det sköna med skönlitteraturen och äger rum på  Svenska Akademien […]

La divina mimesis: verklighetens avbilder i modern italiensk litteratur

Det sköna med skönlitteraturen – Föreläsningar om modern skönlitteratur för bokbranschanställda. Cecilia Schwartz är forskare, frilansskribent och översättare. Hon är verksam som lektor i italienska vid Stockholms universitet och forskar för närvarande om kulturella överföringar […]

Ordens asyl: en inledning till den moderna exillitteraturen

Det sköna med skönlitteraturen – Föreläsningar om modern skönlitteratur för bokbranschanställda. Anders Olsson är författare, litteraturforskare och ledamot av Svenska Akademien. Han har gett ut sju diktsamlingar, den senaste: men så oändligt lätt att svara […]

Modern kinesisk skönlitteratur – 400 miljoner klick om dagen – läsning och litteratur på internet i Kina

Det sköna med skönlitteraturen – Föreläsningar om modern skönlitteratur för bokbranschanställda. Anna Gustafsson Chen har översatt ett 30-tal böcker från kinesiska av författare som Yu Hua, Mo Yan och Su Tong. Hon har arbetat på […]

Klassiker, fantasy och sanna berättelser – marknadens, läsarens och litteraturvetarens genrebeteckningar

Det sköna med skönlitteraturen – Föreläsningar om modern skönlitteratur för bokbranschanställda. Ann Steiner är litteraturvetare och lektor i förlags- och bokmarknadskunskap  vid Lunds universitet.  Hennes forskning har främst rört  den svenska bokmarknaden, förhållandet  mellan litteratur […]

Kulturrådet stöder metodutveckling för skönlitteratur

Regionbibliotek Stockholm, Kultur i Väst och Regionbibliotek Halland har fått 250 000 för att under 2012 göra en förstudie och analys av ”Synen på skönlitteratur på svenska bibliotek”. Biblioteken arbetar intensivt och på många olika […]