Vem ansvarar för skolbiblioteken, enligt kommunernas biblioteksplaner?

I många kommuner upplever både lärare och personalen på folkbiblioteket att det är oklart var ansvaret för skolbiblioteksverksamheten ligger. Skolorna har ibland undermåliga bibliotek men pedagogiken kräver biblioteksresurser. Lärarna vänder sig då till folkbiblioteket som […]

Länsnytt: Tema skolbibliotek

Vi har fått en ny skollag i Sverige som säger att alla elever ska ha tillgång till skolbibliotek. Men vad betyder det? Och vad kommer det att få för konsekvenser i praktiken? I vårt nya […]