Slutrapport för seniorkultur

Musik, dans, berättelser, konst, rörlig film och eget skapande väcker lust, inspiration och ger meningsfullhet. I seniorkulturprojektet  fick deltagare från 14 äldreboenden i länet ta del av olika kulturaktiviteter Projektet bedrevs av Kulturförvaltningen från mars 2012 till […]

Seniorkultur – litteratur och berättande för äldre

Mars 2013 på Edö äldreboende i Farsta. Ida Junker från Fabula Storytelling har berättarkrets med 15 stycken av de boende. Hon inleder med att berätta barndomsminnen och skicka runt doftburkar för att trigga igång minnena. […]