Forum för levande historia

Forum för levande historia är en myndighet under Kulturdepartementet. Myndigheten har till uppdrag att, med utgångspunkt i Förintelsen, främja arbete med demokrati, tolerans och alla människors lika värde, främst med fokus på lärare och elever. […]