Sex frågor till Tomas Lidman – litteraturutredningens ordförande

Tomas Lidman har varit överbibliotekarie  vid Stockholms universitetsbibliotek, riksbibliotekarie 1995-2003 och riksarkivarie 2003-2010. Regeringen tillsatte i våras en kommitté, litteraturutredningen, och Tomas Lidman är ordförande. Senaste gången litteraturens ställning utreddes var vid mitten av 1990-talet. […]