Lättläst är ett bra alternativ

Den här texten är skriven av Maud Husberg från Centrum för lättläst. Maud har varit med i projektgruppen för Ombud i läsningens tjänst.  Det finns olika anledningar till att man har lässvårigheter. En funktionsnedsättning eller […]

Riktlinjer för webbtexter

Riktlinjerna är ett resultat av projektet Biblioteket rätt och lätt. Projektet, som pågick 2009-2011, handlade om att bearbeta bastexter om folkbibliotekens verksamheter och tjänster till klar och enkel svenska. Det finns ett grundkoncept, som du […]