Att läsa är också en sport – rapport och utvärdering

Riksidrottsmuseet har producerat en utställning med temat Läsande idrottare i samarbete med Regionbibliotek Stockholm och SISU Idrottsutbildarna. Utställningen har vandrat runt till bibliotek på olika platser i landet. De lokala biblioteken, SISU och idrottsföreningar skulle […]

Ombud i läsningens tjänst – rapport från läsombudsprojektet

Ur Länsnytt nr 2/2013: Varför ska vi läsa för människor som inte kan läsa själva?– Aktivitet! – Gemenskap! – Lugnande! – Igenkänning! – Bearbeta känslor! – DEMOKRATI! Hur ska vi läsa högt? – Tydlighet! – Fråga […]

Läsfrämjande arbete på internet

I april deltog jag i Halmstadskonferensen i Bergen för att presentera bokcirklar.se och prata om digitalt läsfrämjande, eller Litteraturformidling i det digitale rommet som seminariet hette. Önskemålet från arrangörerna var en presentation av bokcirklar.se riktad […]

Rinkeby adopterar en författare 2010-2011

Ett lässtimulerandeprojekt som syftar till samverkan och barns delaktighet – projektrapport och utvärdering. Av Marie Johansen. Regionbibliotek Stockholms skriftserie 9. Baksidestext Denna skrift är en beskrivning och utvärdering av projekt Rinkeby bibliotek adopterar en författare. I projektet […]

En modell för bokläsning i förskoleklassen

Följande text har också publicerats i Länsnytt nr 4:2012. Fyra bibliotek i Stockholm (Blackeberg, Vällingby, Hässelby villastad och Brommaplan) och skolorna inom bibliotekens upptagningsområde ingick i projektet ”Memmo och Mysen i förskoleklassen” som pågick under […]

Ombud i läsningens tjänst

Regionbibliotek Stockholm startade i september 2012 projektet Ombud i läsningens tjänst. Projektet gick ut på att utbilda personal inom omsorg och äldreomsorg till läsombud.   Mål: 50 personal inom omsorg och äldreomsorg i Stockholms län ska […]

Välkommen till nya Bokcirklar.se

Nu är nya Bokcirklar lanserad, på ny webbplats och med nytt utseende. På Bokcirklar.se kan du delta i bokcirklar, få läsvänner och föra din egen läsdagbok. Som medlem får du en egen sida med läsdagbok […]

Skönlitteratur inom friskvård, vård och omsorg – En rapport

Skönlitteratur inom friskvård, vård och omsorg. Ett praktikarbete av Sarah Magnusson på Regionbibliotek Stockholm inom ramen för Litteraturvetenskapen på Stockholms universitet våren 2012. Våren 2012 skrev Sarah Magnusson en rapport om ”Skönlitteratur inom friskvård, vård […]

Skrivinspiratören

Mål: En metodbok om hur man kan arbeta med skrivande på bibliotek tillsammans med ungdomar. Målgrupp: biblioteksmedarbetare. Tid: september 2012 – februari 2013. Finansiering: Statens kulturråd och Regionbibliotek Stockholm. Kontaktperson: Pia Borrman, e-post pia.borrman@stockholm.se Många […]

Houses of Literature – Rooms for arts in reading

A House of Literature is a Room for Arts in Reading, an enjoyable place full of storytelling activities that activate all the senses – inspiring, surprising, empowering children and young people. This is the story […]

Smittsam – en dag om kulturförmedling

Den 9 oktober vill vi fokusera på det levande förmedlande mötet. Vi bjuder in till en heldag för bibliotekarier, lärare, kulturbyråkrater eller andra som arbetar med kultursmitta. Vi kommer att bjuda på mindre workshops kring […]

Sex frågor till Tomas Lidman – litteraturutredningens ordförande

Tomas Lidman har varit överbibliotekarie  vid Stockholms universitetsbibliotek, riksbibliotekarie 1995-2003 och riksarkivarie 2003-2010. Regeringen tillsatte i våras en kommitté, litteraturutredningen, och Tomas Lidman är ordförande. Senaste gången litteraturens ställning utreddes var vid mitten av 1990-talet. […]

Kulturrådet stöder metodutveckling för skönlitteratur

Regionbibliotek Stockholm, Kultur i Väst och Regionbibliotek Halland har fått 250 000 för att under 2012 göra en förstudie och analys av ”Synen på skönlitteratur på svenska bibliotek”. Biblioteken arbetar intensivt och på många olika […]

Projektet Biblioteket, boken och den långa svansen

”Det märkvärdiga med projektet Långa svansen är att det inte alls är något märkvärdigt” säger Johanna Hansson, områdeschef vid Stockholms Stadsbibliotek. Projektet har faktiskt lyckats med att gestalta vad ett bibliotek är (det som vi […]

Tid för samtal om Pojkar och flickor – äsch alla är väl lika?

Är det sant att killar bara vill läsa om killar medan könet på huvudpersonen inte spelar så stor roll för tjejer? I Danmark finns särskilda pojkhyllor på bibliotek, här hos oss blev det stort rabalder […]

Barns textvärldar

Välkommen till Alltid på en onsdag! Barn växer upp i rika multimodala textvärldar. De rör sig hemvant bland symboler, bilder och ord som de lär sig att avläsa. Många barn börjar också tidigt att uttrycka […]

Barnbibliotek och lässtimulans – delaktighet, förhållningssätt, samarbete

av Amira Sofie Sandin Detta är den tredje boken i en serie om barnbibliotekens verksamhet ur en teoretisk synvinkel och den behandlar barnbibliotekens viktigaste uppgift: det lässtimulerande arbetet. I samarbete med Länsbiblioteken i Mellansverige (LIM). […]

Litteraturhus – rum för läskonster

Slutrapport 2 från projektet Läskonster. Red. Solveig Hedenström och Lena Lundgren. I målen för Läskonsterprojektet ingick att bygga upp regionala litteraturhus i någon form: fysiska, digitala, mobila, som nätverk eller mötesplatser för fortbildning och experimenterande […]

Tema Läsaren: Läsarnas bibliotek?

Vår temaserie har under våren fokuserat på läsaren, vem det är och hur han eller hon blir till som läsare. Nu vill vi titta på var biblioteket kommer in i läsarens liv, och vice versa. […]

SM i bokberättande för bibliotekarier

Den första officiella SM-tävlingen i bokberättande för bibliotekarier ägde rum i kulturhuset Multeum, Strängnäs den 12 november 2010. Arrangemanget blev en succé och vinnare blev Mia Dimblad, Hässleholms stadsbibliotek. Nu tar Stockholms stadsbibliotek över stafettpinnen. […]

Världens utmaning eller hopplöst fall?

En lägesrapport om arbetsplatsbibliotek i Sverige år 2010 författad av Nina Frid på uppdrag av Regionbibliotek Stockholm.    

Du är bland läsvänner

Du är bland läsvänner – prima bloggplock från Bokcirklar.se 2007-2010 (2010) Regionbibliotek Stockholms skriftserie. Red. Nina Frid, Annika Koldenius och Peter Wahréus. Utgiven av Regionbibliotek Stockholm i samverkan med alla läns- och regionbibliotek i Sverige. […]