Kulturrådet stöder metodutveckling för skönlitteratur

Regionbibliotek Stockholm, Kultur i Väst och Regionbibliotek Halland har fått 250 000 för att under 2012 göra en förstudie och analys av ”Synen på skönlitteratur på svenska bibliotek”. Biblioteken arbetar intensivt och på många olika […]

Projektet Biblioteket, boken och den långa svansen

”Det märkvärdiga med projektet Långa svansen är att det inte alls är något märkvärdigt” säger Johanna Hansson, områdeschef vid Stockholms Stadsbibliotek. Projektet har faktiskt lyckats med att gestalta vad ett bibliotek är (det som vi […]

Tid för samtal om Pojkar och flickor – äsch alla är väl lika?

Är det sant att killar bara vill läsa om killar medan könet på huvudpersonen inte spelar så stor roll för tjejer? I Danmark finns särskilda pojkhyllor på bibliotek, här hos oss blev det stort rabalder […]

Barns textvärldar

Välkommen till Alltid på en onsdag! Barn växer upp i rika multimodala textvärldar. De rör sig hemvant bland symboler, bilder och ord som de lär sig att avläsa. Många barn börjar också tidigt att uttrycka […]

Barnbibliotek och lässtimulans – delaktighet, förhållningssätt, samarbete

av Amira Sofie Sandin Detta är den tredje boken i en serie om barnbibliotekens verksamhet ur en teoretisk synvinkel och den behandlar barnbibliotekens viktigaste uppgift: det lässtimulerande arbetet. I samarbete med Länsbiblioteken i Mellansverige (LIM). […]

Litteraturhus – rum för läskonster

Slutrapport 2 från projektet Läskonster. Red. Solveig Hedenström och Lena Lundgren. I målen för Läskonsterprojektet ingick att bygga upp regionala litteraturhus i någon form: fysiska, digitala, mobila, som nätverk eller mötesplatser för fortbildning och experimenterande […]

Tema Läsaren: Läsarnas bibliotek?

Vår temaserie har under våren fokuserat på läsaren, vem det är och hur han eller hon blir till som läsare. Nu vill vi titta på var biblioteket kommer in i läsarens liv, och vice versa. […]

SM i bokberättande för bibliotekarier

Den första officiella SM-tävlingen i bokberättande för bibliotekarier ägde rum i kulturhuset Multeum, Strängnäs den 12 november 2010. Arrangemanget blev en succé och vinnare blev Mia Dimblad, Hässleholms stadsbibliotek. Nu tar Stockholms stadsbibliotek över stafettpinnen. […]

Världens utmaning eller hopplöst fall?

En lägesrapport om arbetsplatsbibliotek i Sverige år 2010 författad av Nina Frid på uppdrag av Regionbibliotek Stockholm.    

Du är bland läsvänner

Du är bland läsvänner – prima bloggplock från Bokcirklar.se 2007-2010 (2010) Regionbibliotek Stockholms skriftserie. Red. Nina Frid, Annika Koldenius och Peter Wahréus. Utgiven av Regionbibliotek Stockholm i samverkan med alla läns- och regionbibliotek i Sverige. […]