Sociala medier: nåt för alla

Slutrapporten för projektet Sociala medier : nåt för alla. Inom projektet drevs en webbkurs i sociala medier kallad Delning.nu. Projektet pågick under perioden 1 mars till 31 december 2011 och drevs av Regionbibliotek Stockholm i […]

Lär dig själv via Webbit

Nyfiken på QR-koder och webbverktyg som Dropbox, Issuu eller SurveyMonkey? Eller intresserad av tips på bra faktakällor på nätet? I båda fallen kan det vara idé att kolla WebbIT, som samlar fortbildningsresurser i form av filmer, […]

Slutrapport Bildanätverk

Av Åke Nygren Projektet har haft ambitionen att utveckla folkbiblioteken som språkliga, digitala och demokratiska broar för lärande genom att nätverka, kartlägga folkbibliotekens lärmiljöer, samt inspirera till brobyggande biblioteksprojekt inom det livslånga lärandet. Länk till […]