Projektet Biblioteket, boken och den långa svansen

”Det märkvärdiga med projektet Långa svansen är att det inte alls är något märkvärdigt” säger Johanna Hansson, områdeschef vid Stockholms Stadsbibliotek. Projektet har faktiskt lyckats med att gestalta vad ett bibliotek är (det som vi […]