Forskningsstudie om barnbibliotekariers kompetens

Barnbibliotekarier samarbetar alltmer med andra professioner i och med Bokstart och liknande verksamheter. Vad kan bibliotekarierna bidra med i samarbetet? Jag tror att det är viktigt att kunna formulera detta, både för bibliotekarierna själva och […]

Att bli en sån som läser, 20 maj

Föreläsning om aktuell läsforskning med Catarina Schmidt. Catarina Schmidt är fil. dr. i pedagogik med inriktning mot svenskämnets didaktik. Hon har tidigare under många år arbetat som lärare i grundskolans låg- och mellanstadieår. I föreläsningen […]

Lenadagen 2014

Lenadagen är en årlig konferens om barnbibliotek och forskning tillägnad Lena Lundgren, tidigare utvecklingsledare på Regionbibliotek Stockholm.   Tid: onsdag 12 februari kl 9.30 – ca 16.00 (kaffe kl 9.30, programmet börjar kl 10) Plats: […]

Att söka forskningsresultat

Denna artikel är publicerad i Länsnytt nr 2/2013 Kan man klara sig utan forskning? Nix! Är Gullvor Elfs raka svar, på sista sidan här i Länsnytt. Så hur gör man om man vill följa med […]

Mimer – nationellt program för folkbildningsforskning

Texten finns också publicerad i Länsnytt nr 2/ 2013. Mimer inrättades 1990 vid Linköpings universitet efter ett riksdagsbeslut där fakultetsanslaget utökades och universitetet gavs i uppdrag att ta ett nationellt ansvar för folkbildningsforskning. Arbetet med att […]

Sju forskningsnoder på Uppsala universitet

Ur Länsnytt nr 2/ 2013: För att utveckla och förnya forskningen inom historisk-filosofiska fakulteten på Uppsala universitet har sju forskningsnoder skapats. Forskningsnoderna syftar till att driva större mångvetenskapliga forskningsprojekt och kommer att involvera både forskning […]

Nya numret av Länsnytt handlar om forskning

I dagarna skickar vi ut pappersversionen av Länsnytt nr 2/2013, till biblioteken i Stockholms län, länsbiblioteken, med flera. Men hela tidningen går också att läsa på nätet, som pdf, men också delvis i form av […]

Den röda tråden till informationskompetens

Under våren 2013 har jag haft den stora förmånen att få följa ett spännande projekt. Projektet syftar till att ge unga människor en sammanhängande utbildning i informationskompetens, från gymnasieskolans årskurs 1 till högskolans terminer av […]

Lenadagen 2013

För tredje året i rad arrangerar Regionbibliotek Stockholm Lenadagen, en konferens med barnbibliotek och forskning i fokus. Tid: onsdag 13 februari kl 9.30 – 15.30 (kaffe 9.30 – 10) Plats: Tessinsalen, Stockholms stadsmuseum, Slussen Program: […]