Vem ansvarar för skolbiblioteken, enligt kommunernas biblioteksplaner?

I många kommuner upplever både lärare och personalen på folkbiblioteket att det är oklart var ansvaret för skolbiblioteksverksamheten ligger. Skolorna har ibland undermåliga bibliotek men pedagogiken kräver biblioteksresurser. Lärarna vänder sig då till folkbiblioteket som […]