Träff om bibliotek och språk

Digital träff om bibliotek och språk 9 november kl 9-11 Välkommen på en träff där vi pratar om bibliotekens arbete med nationella minoriteter, med särskilt fokus på de romska läsambassaderna. Bagir Kwiek berättar också om […]

Bibliotek som drivkraft i samhällsutvecklingen?

Hur kan bibliotek bli en strategisk faktor i samhällsutvecklingen? Finns det generella designprinciper och faktorer hur ett bibliotek kan utformas? Vilka olika roller spelar folkbibliotek i samhällen och städer? Dessa frågeställningar har varit centrala i […]