Att bli en sån som läser, 20 maj

Föreläsning om aktuell läsforskning med Catarina Schmidt. Catarina Schmidt är fil. dr. i pedagogik med inriktning mot svenskämnets didaktik. Hon har tidigare under många år arbetat som lärare i grundskolans låg- och mellanstadieår. I föreläsningen […]

Arbetsmöte för barnbibliotekarier

Tid: torsdag 6 februari kl 9.00 – ca 15.30 (kaffe kl 9, arbetsmötet börjar kl 9.30) Plats: Huddinge bibliotek, Kommunalvägen 28A http://bibliotek.huddinge.se/web/arena/welcome Anmälan senast 30/1 via länken till höger. Hör av dig om du har […]

Lenadagen 2014

Lenadagen är en årlig konferens om barnbibliotek och forskning tillägnad Lena Lundgren, tidigare utvecklingsledare på Regionbibliotek Stockholm.   Tid: onsdag 12 februari kl 9.30 – ca 16.00 (kaffe kl 9.30, programmet börjar kl 10) Plats: […]

Om de minsta barnen

Välkommen till en heldag        Om de minsta barnen FULLBOKAT! Tid: torsdag 21 november 2013 kl 9-16 Plats: Spelbomskan, Odengatan 63 Kostnad: 500:-, fika ingår   Ur programmet: Små barns språkutveckling Logoped Anna […]

Barns literacy och folkbiblioteken

Texten finns också publicerad i Länsnytt nr 2/ 2013. Folkbiblioteket har en tradition av att bedriva en mängd olika aktiviteter för barn som exempelvis bokprat, bokklubbar och ibland även olika typer av skrivarkurser. Syftet med dessa […]

Sju forskningsnoder på Uppsala universitet

Ur Länsnytt nr 2/ 2013: För att utveckla och förnya forskningen inom historisk-filosofiska fakulteten på Uppsala universitet har sju forskningsnoder skapats. Forskningsnoderna syftar till att driva större mångvetenskapliga forskningsprojekt och kommer att involvera både forskning […]

Rinkeby adopterar en författare 2010-2011

Ett lässtimulerandeprojekt som syftar till samverkan och barns delaktighet – projektrapport och utvärdering. Av Marie Johansen. Regionbibliotek Stockholms skriftserie 9. Baksidestext Denna skrift är en beskrivning och utvärdering av projekt Rinkeby bibliotek adopterar en författare. I projektet […]

Att prioritera barn

Följande text är också publicerad i Länsnytt nr 4:2012. På alla nivåer i det offentliga Sverige har man barn som prioriterad grupp inskriven i styrdokumenten. Man hör ofta personer på ledande poster i olika organisationer […]

Länsnytt nummer 4 2012

Årets sista nummer av vår tidning Länsnytt har just lämnat tryckpressarna. Temat för numret är barn. Artiklarna har rubriker som ”Att prioritera barn”, ”När jag blev en bloggare”, ”Nya chefer i länet” och ”Att läsa […]

Studieresa till Köpenhamn: Roskilde bibliotek

På studieresan till Köpenhamn besökte vi också biblioteket i Roskilde och där hade de på barnavdelningen någonting som jag tror är vanligt i Danmark men inte lika vanligt i Sverige: en avdelning för högläsning. Här […]

Studieresa till Köpenhamn: Albertslunds bibliotek

Vi var några utvecklingsledare från Regionbiblioteket som gjorde en studieresa till Köpenhamn med omnejd i oktober. Vi besökte bland annat Albertslunds bibliotek som ligger ungefär 20 minuter med pendeltåg sydväst om Köpenhamn. Bakom den anspråkslösa […]

Papelucho, Babajaga och Juha

Internationella biblioteket i samarbete med Regionbibliotek Stockholm bjuder in till två halvdagar om mångspråkig barnlitteratur, med tyngdpunkt på inköp.     Foto: Sofia av Jose Antonio Carrasco CC (BY-NC-ND 2.0)on flickr.com Tid: 28 november och […]

Finns det stjärnor i havet?

Finns det stjärnor i havet? Om att samtala med barn. Kom och lyssna på och samtala med Tove Jonstoij från Utbildningsradion. Hon har stor erfarenhet av att göra radio för och tillsammans med små barn […]

Houses of Literature – Rooms for arts in reading

A House of Literature is a Room for Arts in Reading, an enjoyable place full of storytelling activities that activate all the senses – inspiring, surprising, empowering children and young people. This is the story […]

Arbetsmöte för barn- och ungdomsbibliotekarier

Vilka frågor vill ni ta upp? Meddela mig i förväg. Passa på att dryfta era problem, diskutera era käpphästar och ställa era frågor till arbetsmötet! Tid: Onsdag 29 augusti kl 9 – senast 15.30 Plats: […]

Små barn och deras språkutveckling

En gemensam fortbildning för biblioteks- och BVC-personal i Stockholms län. Små barn och deras språkutveckling Hur hanterar hjärnan språk – ett eller flera? Språklig kompetens – vad består den av? Hur förändras språkinlärningen med åldern? […]

Norrvikens bibliotek – ett småbarnsbibliotek i ögonhöjd

av Lena Lundgren. Läs om hur man förvandlade det före detta integrerade filialbiblioteket till ett välbesökt bibliotek i de små barnens ögonhöjd, med inspiration från Reggio Emilia-pedagogiken. Ur inledningen: Hur gör man när ett bibliotek […]

Lenadagen 2012

Välkomna till Regionbibliotek Stockholms andra Lena Lundgrendag! Lena Lundgrendagen är en tradition som påbörjades förra året. Andra onsdagen i februari ska vi i sann Lena Lundgren-anda fokusera på barnbibliotek och barnbiblioteksforskning. Temat i år är: […]

”Det läsande barnet”

Fredag 16 december disputerar Mats Dolatkhah med sin avhandling ”Det läsande barnet – minnen av läspraktiker i Sverige 1900-1940” vid Institutionen biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås. Du som inte har möjlighet att gå på […]

Rum för barn – möjligheternas bibliotek

En studie inom det nordiska projektet I gulvhöyde (2007). Som den svenska delen av det nordiska projektet I gulvhöyde genomförde Lena Lundgren under våren 2007 en observationsstudie av hur de små barnen och deras vuxna […]

Barns perspektiv – Lenas perspektiv

Marie Johansens föreläsning från Lena Lundgren-dagen den 9 februari 2011. Lena sammanfattar: Biblioteken måste vara roliga för barn och kännas angelägna. Barn måste komma till biblioteket av fri vilja. Man måste se varje enskilt barn […]

Anpassade medier för barn och unga med läshinder

Elisabeth Nilsson har i en rad projekt arbetat för att de barn som har olika slag av läshinder ska få böcker i en form som passar dem. Hennes arbete avrundades med en konferens den 17 […]

Viktigast i världen och fallen flicka – barnkonventionen i barnböckerna 2009

av Lena Lundgren och Marie Johansen FN:s barnkonvention antogs 1989 och 20-årsdagen uppmärksammades i medierna i november 2009. Men hur levande är Barnkonventionen i skolorna, inom fritidsverksamheten eller på biblioteken? Text publicerad i samband med […]

Hur ska virtuella barnbibliotekstjänster se ut?

Lundgren, Lena, Holmén, Annika, Hatamian, Lousia, Östman, Ann, Hur ska virtuella barnbibliotekstjänster se ut? Kartläggning ‐ Barn ‐ Bibliotek ‐ IT våren 2010  (2010) Hur ser det ut med tillgänglighet vad gäller Internet för barn på folkbiblioteken idag? En kartläggning […]

Språk som rikedom

Lundgren, Lena, Språk som rikedom – en möjlighet för Fisksätra – en utmaning för Nacka kommun (2008), Regionbibliotek Stockholms skriftserie 1. Projektet Språk som rikedom, som har bedrivits vid biblioteket i Fisksätra under åren 2004 – […]